Sremska Mitrovica – U petak, 22. januara, sa početkom u 10:00 časova održaće se 43. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije novog groblja u Salašu Noćajskom,
2. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije bloka između ul. Vuka Karadžića, Svetozara Miletića, Ilariona Ruvarca i Parobrodske – blok hotela „Sirmijum“,

grad sremska mitrovica

3. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije bloka između ul. Prve Jalijske i Filipa Višnjića – Blok „Bara Jalija – zapad“,
4. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije celine 2 – istoči deo grada Sremska Mitrovica,
5. Razvojni plan PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica,
6. Predlog Programa poslovanja sa planom javnih nabavki za 2016. godinu „Sirmiumput“ DOO Sremska Mitrovica,
7. Predlog Programa održavanja čistoće na javnim površinama za 2016. godinu,
8. Predlog Odluke zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom uz naknadu,
9. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i