Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica će u 2016. godini finansirati troškove boravka dece trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Sremska Mitrovica i to u iznosu od 3.820 dinara za celodnevni boravak, 800 dinara za poludnevni boravak i 3.350 dinara za pripremni predškolski program.

Gradska uprava za obrazovanje će za sve korisnike gore pomenutog prava doneti Rešenja na osnovu podnetog zahteva korisnika.

vrtic1

Kako je objasnila načelnica Gradske uprave za obrazovanje Mirjana Pjevac u odnosu na pre dve, tri godine nešto je bolja situacija oko naplate ekonomske cene koju roditelji ili staratelji plaćaju za boravak deteta u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“, međutim taj procenat naplate još nije zadovoljavajuću.

„Apleujem na sve roditelje, koji potpisivanjem ugovora sa PU „Pčelica“ sebe već obavezuju da će plaćati boravak svog deteta u predškolskoj ustanovi da redovno izmiruju svoje obaveze, jer dete onih roditelja ili staratelja koji u roku od mesec dana ne izmire svoja dugovanja biće automatski ispisano. Da ne bi roditelji dolazili u takvu situaciju, jer znamo da su zaposleni i da njihovu decu nema ko da čuva, još jednom apelujem da ne dovode u neprijatnu situaciju ni sebe, svoje dete, ali ni zaposlene u predškolskoj ustanovi“, rekla je načelnica Pjevac.

Finansiranje dela troškova odnosi se na period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine, a sredstva izdvojena iz budžeta Grada za ovu namenu iskoristiće se za kuovinu hrane za PU „Pčelica“.

Možda Vam se svidi i