Opasni psi: Mitrovica ne brine previše

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Napadom dva pit bul terijera na čoveka u Petrovaradinu ponovo je aktuelizovano pitanje o bezbednosti, opasnim rasama i uslovima u kojima se takvi psi drže.

U Sremskoj Mitrovici su, dok je postojao akt koji se bavio ovom problematikom rasa pit bul terijer bila je zabranjena, ali je 2012. ova tema izuzeta iz Odluke o držanju domaćih i egzotičnih životinja, pa se usled nepriznavanja te rase od strane Kinološkog saveza Srbije, sve nalazi „ni na nebu ni na zemlji“.

U opasne rase, prema Pravilniku o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu, spadaju psi rase pit bul terijer ili mešanci te rase koji ne potiču iz kontrolisanog uzgoja, bul terijer, staford terijer, američki staford terijer, mini bul terijer i mešanci tih rasa.

Kako pit bul terijer nije rasa koju priznaje ni srpski kinološki savez, a ni međunarodna kinološka federacija, jasno je da kontrolisan uzgoj ovih pasa ne postoji, i da to pravi još veći problem. Tehnički sekretar Kinološkog saveza Vojvodine Siniša Sančanin za Ozon Media kaže da je ova, uslovno rečeno, rasa veoma specifična. „Pit bul terijer se uopšte i ne vodi kao rasa pasa, međutim u Americi je priznata, a s obzirom na cenu dostupna je svima, što uz nedostatak bilo kakve evidencije garantuje ovakvu situaciju“, kaže Sančanin.

On je takođe objasnio da sve češći zahtevi za priznavanjem ove rase, po uzoru na američke kinološke klubove nema smisla. „To su samostalne organizacije, i nemaju nikakve veze sa međunarodnom federacijom te se vode kao disidentske“, rekao je on uz napomenu da sve to doprinosi dugotrajnom postupku priznavanja te rase i stvaranju pometnje i među vlasnicima i u javnosti.

Zvanični Pravilnik, sa druge strane, nejasnoće oko pit bul terijera vešto izbegava članom 10 u kojem se kaže da opasne pse iz kontrolisanog uzgoja (terijer, staford terijer, američki staford terijer i mini bul terijer) može držati samo punoletno lice koji nije kažnjavano i protiv koga nije pokrenut postupak zbog dela protiv života, tela, imovine, javnog reda i mira, kao i zbog zloupotreba droga, ubijanja i zlostavljanja životinja, uz naravno obavezan rodovnik izdat od strane priznatog kinološkog saveza, ni na jednom mestu ne pominjući pit bul terijere. To samo predstavlja još jednu potvrdu da problem nije u psima, nego nadležnima koji ignorišu postojanje ovih pasa i nesavesnih vlasnika kojima su bez ikakve kontrole i nadzora „ruke odrešene“, pa tako imamo i pit bulove koji nikome neće ništa, ali i tempirane bombe poput ovih u Petrovaradinu.

Veoma je bitno pomenuti i da u istom Pravilniku postoji odredba po kojoj vlasnik koji drži opasnog psa mora zajedno sa psom da prođe obuku, uz proveru stepena socijalizacije. U slučaju nezadovoljavajućeg rezultata, pas se ne može držati i „lišava se života u skladu sa sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja“.

Osim ovih rasa, psom opasnim za okolinu u smislu Pravilnika smatra se i svaki koji je bez očiglednog povoda napao čoveka ili drugog psa i naneo mu povrede ili smrt, kao i psi koji su dresirani za borbu sa drugim psima.

Kada je reč o lokalu, Grad Sremska Mitrovica je u februaru 2012. godine doneo Odluku o držanju domaćih i egzotičnih životinja, koja se tiče i pasa. Prema izvoru iz Komunalne policije, Odluka o držanju domaćih i egzotičnih životinja iz 2012. potire odluku iz 2007. godine koja se bavila istom tematikom. Prednost starijeg akta bila je u tome što je obuhvatala i problematiku uslova držanja „opasnih rasa“, i propisivala kriterijume koji su morali da budu ispunjeni, na osnovu kojih bi se sprovodio određeni nadzor, a čak je i decidno zabranjivala držanje, izvođenje i šetanje pasa rase pit bul terijer.

Ovog člana više nema

Ovog člana više nema

To sada nije slučaj, pa je situacija u Mitrovici prepuštena nedovoljno definisanom Pravilniku koji pit bul terijera vodi kao opasnu rasu, ali ih izuzima od svakog nadzora i kontrole pravdajući se nepriznavanjem te rase od strane kinološkog saveza.

Da li i u Sremskoj Mitrovici treba da se dogodi tragedija pa da neko počne da vodi računa o ovim psima?

Možda Vam se svidi i