Od Švajcaraca 2,7 miliona franaka

Sremska Mitrovica – U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici danas je održan drugi sastanak partnera iz Srema sa predstavnicima projektnog tima Švajcarske agencije za razvoj (SDC) povodom projekta Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Srbiji.

Na prvoj radionici, održanoj sredinom juna takođe u Sremskoj Mitrovici, predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora u Sremu izdvojili su nekoliko oblasti za koje se smatra da mogu predstavljati regionalne inicijative, jer imaju značaj i potencijal za dalji razvoj. Te oblasti su poljoprivreda, turizam i obnovljivi izvori energije, odnosno biomasa.

Na današnjem sastanku je sagledan napredak u uspostavljanju partnerstva i inicijativa, a izvršena je još jedna analiza predloženih tema, kao i procena strukture partnerstva.

Regionalna razvojna agencija Srem i Sremski okrug ušli su u implementaciono područje švajcarskog programa Podrške ruralnom i regionalnom razvoju u Srbiji koji finansira i sprovodi Švajcarska agencija za razvoj (SDC). Cilj ove saradnje jeste da se pripreme regionalne inicijative u Sremu koje će dobiti podršku SDC-a i biti finansirane kao pripremne aktivnosti za kasniji pristup dodatnim finansijskim sredstvima EU i drugih donatora.

Švajcarska agencija će, kroz pomenuti projekat u naredne 2,5 godine, odnosno do kraja 2018. godine podržati ruralni razvoj kroz regionalno povezivanje partnera sa teritorije Sremskog, Mačvanskog, Kolubarskog i Šumadijskog okruga sa 2,7 miliona švajcarskih franaka.

Projekat sprovodi konzorcijum partnera NIRAS (Poljska, Danska), FAOW (Poljska) i Partner Solutions (Srbija) sa periodom realizacije novembar 2015. – januar 2019. godine.

You May Also Like