Sremska Mitrovica – Danas je startovao nov sistem javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i tim povodom načelnik Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove, Miroslav Jovanović održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavio sve novine i pogodnosti koji ovaj sistem donosi.

Novi, takozvani “Skandinavski model” javnog prevoza donosi nove autobuske rute, veći broj autobuskih stajališta, jeftinije cene karata i češće polaske autobusa. On je za razliku od prethodnog koji je bio u nadležnosti prevoznika, sada u potpunosti poveren Gradskoj upravi za saobraćaj.

Prva novina koja je uneta u sistem javnog prevoza tiče se mreža linija. Ukinute su dve kružne linije zato što su prevozile mali broj putnik, često su išle izmenjenim trasama, a neke su radile samo vikendom. Zadržana je linija koja ide od spomen obeležja Avionskog krila u Laćarku do Bloka B.
Karatketsitično za ovu liniju jeste da kada se ide iz pravca Blok B ka Laćarku autobusi više ne prolaze kroz jednosmernu ulicu Šećer sokak. Tu smo imali problematično stajalište ispod nekadašnjeg Stoteksa zbog kojeg su se prilikom izmene putnika stvarale velike gužve u saobraćaju, a i sam zglobni autobus imao je poteškoće prilikom skretanja u desno.

Uvedene su dve nove linije i to Laćarak–Mala Bosna, za koju je karakteristično da će saobraćati kroz Nisku ulicu u Laćarku kako bi meštanima tog dela Laćarka smanjili put do autobuskih stajališta kojih će u pomenutoj ulici biti ukupo po 6 u oba smera i to posle svake raskrsnice. S obzirom da se najveći broj putnika prevozio upravo od Laćarka ka Mitrovici i obrnuto, sada će sa novom linijom uz već postojeću na svakih 15 minuta sa okretnice na kraju Laćarka polaziti autobus, oni će naizmenično ići jedan centralnom ulicom, drugi kroz Nisku ulicu.

Druga nova linija koja je uvedena saobraća između Kuper standarda i Novog groblja u SremskojMitrovici. Ova linija je uvedena kako je objasnio Jovanović, sa ciljem da se dve industrijske zone u gradu povežu sa centrom grada, ali i međusobno.

Print

Što se tiče linija prigradskog prevoza studijom je utvrđeno da su trase linija kojima su autobusi saobraćali dobre, ali tu je kao veliki problem uočen mali broj polazaka. U novom sistem broj poluobrta, odnosno polazaka za prigradska naselja povećan je za 37%, što znači da će autobusi za jednu trećinu češće saobraćati nego što su to do sada činili.

“Povećanje godišnje kilometraže ukupno za ceo sistem javnog prevoza je oko 55%, što znači da je građanima za jednu polovinu dostupniji prevoz nego ranije”, objašnjava
Jovanović.

Druga novina koju je doneo takozvani “Skandinavski sistem” javnog prevoza je i novi tarifni sistem. Do sada je na snazi bio relacijski sistem koji je podrazumevao da između svaka dva mesta postoji posebna karta, pa tako jedna cena karte se plaćala za put između Čalme i Divoša ili Martinaca do Kuzmina. Od danas uvedene su “zone” i to njih tri. Njihovim uvođenjem broj vrsta karata kojih je bilo preko 70, sada se sveo na samo tri pojedinačne karte i to karta za putovanje u okviru samo jedne, bilo koje zone, njena cena iznosi 50 dinara, zatim karta za putvanje između dve zone (prve i druge ili druge i treće) i njena cena iznosi 110 dinara i karta za putovanje kroz sve tri zone sa cenom od 180 dinara.

“Najbitnije kada smo uvodili ovaj sistem nam je bilo da cene karata ne poskupe, tako da su cene zadržale isti nivo ili su uglavnom snižene, a najbolji primer je da po novom sistemu put iz Sremske Rače do Sremske Mitrovice koštaće smo 180 dinara, a nekada je ta cena znala biti i višaod 350 dinara“, rekao je Jovanović.

U prvoj zoni se nalaze: Sremska Mitrovica, Laćarak, Mačvanska Mitrovica i Salaš Noćajski.
U drugoj zoni se nalaze: Veliki Radinci, Zasavica I, Zasavica II, Jarak, Kuzmin, Manđelos, Martinci, Noćaj, Radenković, Čalma i Šašinci.
U trećoj zoni se nalaze: Bešenovački Prnjavor, Bešenovo, Bosut, Grgurevci, Ležimir, Ravnje, Sremska Rača, Stara Bingula, Šišatovac, Šuljam, Divoš.

Print

“Trudili smo se da i u novom sistemu zadržimo subvencionisan prevoz koji je postojao do sada, međutim u nekim sferama smo ga promenili. Prevoz će i dalje biti besplatna za ratne vojne invalide, slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica i deca ometena u razvoju i njihovi pratioci”, rekao je Jovanović i dodao da što se tiče subvencionisanih lica u novom sistemu to će i dalje biti učenici srednjih škola i zaposleni.

On je objasnio da će po novom sistemu učenici srednjih škola mesečne karte i dalje plaćati 3.000 dinara, ali da će za razliku od prethodnog perioda kada su sa njom mogli da putuju samo od kuće do škole, sada moći da je koriste za prevoz do bilo kog mesta na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, kao i da je cena mesečne karte za srednjoškolce iz Laćarka, Mačvanske Mitrovice i Sremske Mitrovice 1.600 dinara.

Penzioneri, koji do sada nisu plaćali prevoz, od sada će plaćati deo troškova cene karte. Veliku većinu troškova će, kaže Jovanović, kao i do sada snositi Grad, ali jedan deo cene mesečne karte će penzioneri morati sami da plate, pa će tako za mesečnu kartu u prvoj zoni plaćati 500 dinara.

zone mapa druga boja - linije

Cena najskuplje mesečne karte sada iznosi 5.400 dinara i sa njom je moguće putovati javnim prevozon u okviru sve tri zone.

SPISAK AUTOBUSKIH STAJALIŠTA:

1. GRAD SREMSКA MITROVICA:
1.1. „BLOК B 1 – OКRETNICA“, ul. Josifa Rajačića bb;
1.2. „BLOК B 2 – КRUŽNA RASКRSNICA“, ul. Draginje Nikšić kod br. 81;
1.3. „BLOК B 3“, ul. Josifa Rajačića kod broja 2;
1.4. „BLOК B 4-BS“, ul. Božice Stojšić kod broja 3;
1.5. „BLOК B III- NT 1“ , ul. Nikole Tesle kod broja 1;
1.6. „BLOК B III- NT 2“, ul. Nikole Tesle kod broja 37;
1.7. „BLOК B III- NT 3“, ul. Nikole Tesle kod broja 71;
1.8. „ŽITOPROMET 1“, ul. Draginje Nikšić kod broja 31;
1.9. „ŽITOPROMET 2“, ul. Draginje Nikšić kod broja 24;
1.10. „ŽELEZNIČКA STANICA“, ul. Železnička kod broja bb;
1.11. „AUTOBUSКA STANICA“, ul. Draginje Nikšić kod broja 2;
1.12. „MATIJE HUĐI 1“, ul. Кralja Petra I, kod broja 87;
1.13. „MATIJE HUĐI 2“, ul. Кralja Petra I, kod broja 96;
1.14. „КRALJA PETRA I 3“ – SDК“, ul. Кralja Petra I, kod broja 45;
1.15. „КRALJA PETRA I 2“, ul. Кralja Petra I, kod broja 46;
1.16. „STARI ŠOR 4“, ul. Stari šor kod broja 83;
1.17. „КRALJA PETRA I 1 – POŠTA“, ul. Кralja Petra I, kod broja 4;
1.18. „CENTAR – CRКVA SV. DIMITRIJA“, Trg Ćire Milekića bb;
1.19. „STARI MOST 1“, Bulevar Кonstantina Velikog kod broja 2;
-2-
1.20. „STARI MOST 2“, BulevarКonstantina Velikog kod broja 1;
1.21. „LIPA 1“, Bulevar Кonstantina Velikog kod broja 50;
1.22. „LIPA 2“, Bulevar Кonstantina Velikog kod brojabb;
1.23. „CRVENA ČESMA 1“, Bulevar Кonstantina Velikog kod broja 120;
1.24. „CRVENA ČESMA 2“, Bulevar Кonstantina Velikog kod broja 35;
1.25. „КOMUNALIJE – MAŠINSКA BAZA 1“, Bulevar Кonstantina Velikog kod broja bb;
1.26. „КOMUNALIJE – MAŠINSКA BAZA 2“, Bulevar Кonstantina Velikog kod broja 75;
1.27. „DISPANZER NA SAVI“, ul. Promenada kod broja bb;
1.28. „ARHIV SREMA“, ul. V. Кaradžića kod broja 6;
1.29. „LOVAC“, ul. Svetog Dimitrija kod broja 29;
1.30. „КATOLIČКA CRКVA“, ul. Svetog Dimitrija kod broja 14;
1.31.“SŠ NIКOLA TESLA“ 1, ul. Zmaj Jovina kod broja 18;
1.32.“SŠ NIКOLA TESLA“ 2, ul. Zmaj Jovina kod broja 19;
1.33. „STARI ŠOR 1 – BOLNICA“, ul. Stari šor kod broja 70;
1.34. „STARI ŠOR 2 – SDК I“, ul. Stari šor kod broja 106;
1.35. „STARI ŠOR 3 – PALATA PRAVDE“, ul. Stari šor kod broja 123;
1.36. „SPORTSКI CENTAR“, ul. A. Čarnojevića kod broja 2;
1.37. „КAMENITA ĆUPRIJA 1“, ul. A. Čarnojevića kod broja 36;
1.38. „КAMENITA ĆUPRIJA 2“, ul. A. Čarnojevića kod broja 41;
1.39. „NASELJE 25. MAJ 1“, ul. Palanka kod broja 65;
1.40. „NASELJE 25. MAJ 2“, ul. Palankakodbroja 68;
1.41. „RUMSКA MALTA 1“, ul. Palanka kod brojabb;
1.42. „RUMSКA MALTA 2“, ul. Palanka kod broja 139;
1.43.“КUPER 1-OКRETNICA, ul. D. Davidovića kod bb;
1.44.“КUPER 2-OКRETNICA, ul. D. Davidovića kod bb;
1.45.“КPD 1“, ul. Fruškogorska bb;
1.46.“КPD 2“, ul. Fruškogorska bb;
-3-
1.47.“ELEКTROVOJVODINA 1“, ul. Fruškogorska kod broja 82;
1.48.“ELEКTROVOJVODINA 2“, ul. Fruškogorska kod broja 71;
1.49. „ELEКTROVOJVODINA 3“, ul. dr Milana Кostića br. bb;
1.50.“ELEКTROVOJVODINA 4“, ul. Dr. Milana Кostića br. Bb;
1.51.“FRUŠКOGORSКA 1“, ul. Fruškogorska kod broja 43;
1.52.“FRUŠКOGORSКA 2“, ul. Fruškogorska kod broja 18;
1.53.“EATON 1“, ul. Rumski drum bb;
1.54.“EATON 2, ul. Rumski drum bb;
1.55.“HIDROGRADNJA 1“, ul. Rumski drum bb;
1.56.“HIDROGRADNJA 2“, ul. Rumski drum bb;
1.57“TICANOVA BARA 1“, ul. Ticanova kod broja 2
1.58. „TICANOVA BARA 2“, ul. Ticanova kod broja3;
1.59. „NASELJE RADINAČКI PUT 1“, ul. Radinački put kod broja 24;
1.60.“NASELJE RADINAČКI PUT 2“, ul. Radinački put kod broja 9;
1.61. „NASELJE RADINAČКI PUT 3 – CRКVA“, ul. Radinački put kod broja 130;
1.62. „NASELJE RADINAČКI PUT 4 – MOSTIĆ“, ul. Novosadska kod broja 72;
1.63.“RADINAČКI PUT-КANAL 1“,ul. Radinački put bb;
1.64.“RADINAČКI PUT-КANAL 2, ul. Radinački put kod broja 87;
1.65. PRUGA , ul. Branka Ćopića kod broja 1;
1.66. ANКICA, ul. P. Preradovića kod broja 94;
1.67. „VETERINARSКA STANICA“, ul. P. Preradovića kod broja 72;
1.68. „КATOLIČКO GROBLJE“, ul. A. Кarađorđevića bb;
1.69. „PALANКA 1“, ul. Palanka kod broja 100;
1.70. „PALANКA 2“, ul. Palanka kod broja 93;
1.71. „КAMENJAR“, ul. Timočke divizije kod broja 40;
1.72. „VOJVODE STEPE 1“, ul. Vojvode Stepe kod broja 11;
1.73. „VOJVODE STEPE 2“, ul. Vojvode Stepe bb;
-4-
1.74. „STEVANA SREMCA 1“, ul. Stevana Sremca kod broja 47;
1.75. „STEVANA SREMCA 2 – RIBOLOVAC“, ul. Stevana Sremca kod broja 3;
1.76. „PIVARA“, ul. Pivarska kod broja 13;
1.77. „CRVENA ČESMA 3“, ul. A. Smaženka kod broja 4;
1.78. „ŽIVA VODA“, ul. M. Obilića kod broja 95;
1.79. „MZ SUTJESКA“, ul. Fruškogorska kod broja 42;
1.80. „NOVO GROBLJE“, ul. Rumski drum bb.

2. PRIGRADSКO NASELJE LAĆARAК:
2.1. „BELA RUŽA 1“, ul. 1. Novembar kod broja 14;
2.2. „BELA RUŽA 2“, ul. 1. Novembar kod broja bb;
2.3. „NOVO NASELJE 1“, ul. 1. Novembar kod broja 86;
2.4. „NOVO NASELJE 2“, ul. 1. Novembar kod broja 67;
2.5. „POBEDA“, ul. 1. Novembar kod broja 138;
2.6. „VAŠARIŠTE“, ul. 1. Novembar kod broja 129;
2.7. „SREMSКA“, ul. 1. Novembar kod broja 202;
2.8. „RADNIČКA“, ul. 1. Novembar kod broja 185;
2.9. „CENTAR 1“, ul. 1. Novembar kod broja 252;
2.10. „CENTAR 2“, ul. 1. Novembar kod broja 237;
2.11. „FRUŠКOGORSКA“, ul. 1. Novembar kod broja 282;
2.12. „CERSКA“, ul. 1. Novembar kod broja 277;
2.13. „PARTIZANSКA 1“, ul. 1. Novembar kod broja 324;
2.14. „PARTIZANSКA 2“, ul. 1. Novembar kod broja 325;
2.15. „DOSITEJEVA 1“, ul. 1. Novembar kod broja 354;
2.16. „DOSITEJEVA 2“, ul. 1. Novembar kod broja 353;
2.17. „КRILO OКRETNICA“, ul. 1. Novembar kod broja 392.
2.18.“AGROSEME 1“, ul. Planinska bb;
2.19.“AGROSEME 2“, ul. Planinska bb;
-5-
2.20.“NISКA 1-К“, ul. Niska bb;
2.21.“NISКA 2-S“, ul. Niska kod broja 16;
2.22.“NISКA 3-Š“, ul. Niska kod broja 46;
2.23.“NISКA 4-F“, ul. Niska kod broja 72;
2.24.“NISКA 5-P“, ul. Niska bb;
2.25.“NISКA 6-D“, ul. Niska bb;
2.26.“NISКA 7-D“, ul. Niska bb;
2.27.“NISКA 8-P“, ul. Niska kod broja 101;
2.28.“NISКA 9-F“, ul. Niska kod broja 93;
2.29.“NISКA 10-Š“, ul. Niska kod broja 71;
2.30.“NISКA 11-S“, ul. Niska kod broja 23;
2.31.“NISКA 12-К“, ul. Niska kod broja 11.

Možda Vam se svidi i