Migranati i dalje na granici. Planiraju pokušaj ilegalnog prelaska u Hrvatsku

Od strane Ozon
0 komentar

Veći broj iz ove grupe migranata i dalje je u blizini GP “Šid – Tovarnik”. Tokom popodneva deo njih je odustao od čekanja, nezvanično, najverovatnije su ta lica smeštena u jedan od prihvatnih centara na području šidske opštine.

Migrantima ma prelazu ljudi iz Komesarijat nude smeštaj u centrima, kao i ulazak u proceduru, oni to odbijaju i dalje ostaju pri zahtevima da pređu u Hrvatsku.

Nezvanično, spominje se da bi tokom noći oni mogli pokušati ilegalan prelazak u Hrvatsku. Za sada nije bilo incidentnih situacija.

Prema nezvaničnim saznanjima, zbog aktuelnih okolnosti sa migrantima granica između Srbije i Hrvatske, GP “Šid – Tovarnik ” bila je danas na kratko zatvorena. Procenjuje se da je zatvaranje trajalo do pola sata, ubrzo, posle 14 sati i 30 minuta situacija je normalizovana.

Migranti su i dalje u blizini GP, ali samo deo njih, jer ima i onih koji su odustali od čekanja. Nezvanično, spominje se da bi tokom noći oni mogli pokušati ilegalan prelazak u Hrvatsku. Za sada nije bilo incidentnih situacija.

Hrvatski ministar policije održao je danas posle 16 sati i 30 minuta na GP “Tovarnik” vanrednu konferenciju za medije  tokom koje je rekao da je zatečeno stanje stabilno i da Hrvatska neće dozvoliti ilegalan ulazak ljudi na svoju teritoriju. vanrednu konferenciju za novinare na GP Tovarnik. Uskoro više informacija i o tome.

trenutno granica nije zatvorena, saobraćaj se odvija nesmetano.

Izvor STV

You may also like