Sremska Mitrovica – Ove godine ratari će dobijati manje subvencije od države. Prema novoj Uredbi koju je Vlada Republike Srbije usvojila 30. Januara ove godine, ratari će dobijati subvencije u visini od 4.000 dinara po hektaru, odnosno 2.000 dinara po hektaru biće osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju isto toliko regres za mineralno đubrivo.

Premije za mleko će i u 2016. biti sedam dinara po litru, dok se podsticaji u stočarstvu kreću od 60 dinara za roditeljske kokoške do 25.000 dinara po grlu za priplodna mlečna i tovna goveda. Podsticaji za pčelinja društva biće 600 dinara po košnici.

ratarstvo

Direktna plaćanja za podsticaje poljoprivrednicima, kako je navedeno u Uredbi, iznosiće oko 16,9 milijardi dinara, od čega je za premije za mleko opredeljeno 3,4 milijarde, za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju i za regres za đubrivo po oko 3,5 milijardi, a za regres za troškove skladištenja u javnim skladištima 500.000 dinara.

Možda Vam se svidi i