Konkurs za projekte “Srednjoškolci za srednjoškolce”

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS), u okviru projekta “Srednjoškolci za srednjoškolce”, raspisala je konkurs za finansiranje projekata učeničkih parlamenata širom Republike Srbije. Rok za prijavu je 18. oktobar.

Putem konkursa biće podržani projekti koji imaju za cilj unapređenje ili rešavanje problema vezanih za: organizaciju školskog života, informisanost u školi, komunikaciju (sa profesorima, školskom upravom ili učenicima), organizaciju i kvalitet školskog prostora, kvalitet vanškolskih aktivnosti, funkcionisanje učeničkog parlamenta.

Projektne aktivnosti treba da budu realizovane od oktobra do kraja decembra 2016. godine, a vrednost jednog projekta može biti do 50.000 dinara, navodi se u pozivu.

Detaljne informacije o konkursu, kao i obrazac prijave, mogu se pronaći na sajtu Unije srednjoškolaca Srbije.

Popunjen obrazac potrebno je poslati na mejl prijava@srednjoskolci.org.rs.

Projekat „Srednjoškolci za srednjoškolce” prvi put je realizovan u Srbiji 2010. godine, a koncipiran je tako da određeni broj srednjoškolaca i srednjoškolki jednog dana u toku školske godini ne pohađa nastavu, već ide na praksu u privatna i javna preduzeća i na taj način promoviše srednjoškolski aktivizam. Sa druge strane, sva preduzeća zainteresovana da podrže srednjoškolce i srednjoškolke, doniraju Prvi srednjoškolski fond “Srednjoškolci za srednjoškolce”, naslanjajući se na koncept društveno odgovornog poslovanja.

Sredstva sa pomenutog fonda koriste se za organizaciju treninga za pisanje projekata kao i na realizaciju projekata koje učenički parlamenti budu podneli putem javnog konkursa koji Unija srednjoškolaca Srbije raspisuje početkom školske godine.

Više o organizaciji UNSS i projektu “Srednjoškolci za srednjoškolce” može se pronaći OVDE.

RTV

You May Also Like