JAVNI POZIV: Grad Sremska Mitrovica pomaže izbeglicama

Sremska Mitrovica – Lokalna samouprava grada Sremska Mitrovica zajedno sa Komesarijatom za izbeglice raspisala je Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodelu paketa pomoći namenjenih za građevinski materijal na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Cilj javnog poziva jeste rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu tri seoske kuće i dodelu paketa pomoći namenjenih za građevinski materijal (pomoć) kako bi se poboljšali uslovi stanovanja izbeglica na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu seoske kuće i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala ili kućnih aparata/nameštaja i to u maksimalnom iznosu do 1.330.000 dinara po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

Kako se navodi u pozivu, pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica, kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći, mogu ostvariti izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991.godine do 1995.godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe.

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika Grada, u roku od 45 dana od dana javnog oglašavanja.

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Grada ili putem pošte na adresu: Svetog Dimitrija 13, Sremska Mitrovica sa napomenom „Za javni poziv- seoska domaćinstva” .

Prijave sa potrebnim dokazima se podnose u periodu od 20. jula 2015. godine do 3. septembra 2016. godine

You May Also Like