Sremska Mitrovica – Gradsko veće grada Sremska Mitrovica je u utorak, 2. februara održalo sednicu i predložilo izmenu i dopunu dnevnog reda 44. sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica zakazane za četvrtak, 4. februar i to:

1. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica Bulevara Konstantina Velikog, naselja Stari most, ulica Bosutski put i Đure Daničića, Grad Sremska Mitrovica,
2. Predlog Odluke i izradi izmena i dopune plana detaljne regulacije radne zone „Panonia – energy“ u katastarskoj opštini Šuljam, Grad Sremska Mitrovica,

SEDNICA

3. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone – logistički centar K.O. Sremska Rača, Grad Sremska Mitrovica,
4. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone – izvorište vode rumskog vodovoda K.O. JARAK, Grad Sremska Mitrovica,
5. Predlog Odluke o pristupanju Grada Sremska Mitrovica Nacionalnoj alijansi kancelarija za mlade,
6. Predlog programa uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2016. godini,
7. Predlog programa održavanja lokalnih puteva, ulica i drugih javnih površina na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu,
8. Izveštaj o radu Gradskog veća Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu,
9. Izveštaj gradskih uprava i Stručne službe Skupštine Grada i to:
– Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove,
– Gradske uprave za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove,
– Gradske uprave za budžet i finansije,
– Gradske uprave za obrazovanje,
– Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu,
– Gradske uprave za poljoprivredu,
– Gradske uprave za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine,
– Stručna služba Skupštine Grada.
10. Izveštaj ustanova iz oblasti kulture, sporta i turizma za 2015. godinu i to:
– Atletski stadion
– Biblioteka „Gligorije Vozarović“
– Galerija “Lazar Vozarević“
– Zavod za zaštitu spomenika kulture
– Pozorište “Dobrica Milutinović“
– Poslovno sportski centar “Pinki“
– Turistička organizacija grada
– Istorijski arhiv „Srem“
– Centar za kulturu „Sirmiumart“
– Muzej Srema
– Ustanova za negovanje kulture „Srem“.
11. Izveštaj Agencije za ruralni razvoja Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu.

Možda Vam se svidi i