Država svima vraća pare zbog upornih profesora

Od strane Ozon
0 komentar

Građanima u Srbiji čija su primanja umanjena po osnovu obračunatog solidarnog poreza na objedinjene zakasnele isplate, na osnovu zahteva biće refundirana predviđeno je zaključkom Vlade Srbije.

Kako navode iz Ministarstva finansija, u pitanju je „obiman i složen posao koji je, između ostalog, vezan i za razvoj i primenu softverske podrške za donošenje rešenja, kao i analizu podataka dobijenih uparivanjem podnetih poreskih prijava i podataka o izvršenim iznosima umanjenja neto prihoda“.

Solidarni porez, uveden u vreme kad je Lazar Krstić bio na funkciji ministra finansija, naplaćivao se od 1. januara do 1. novembra 2014. Svi zaposleni u javnom sektoru, čija su primanja premašivala 60.000 dinara, morali su da državi uplate iznose u određenom procentu. Problem je nastao kod dela zaposlenih, među kojima je i univerzitetski kadar, ali i kod većeg broja porodilja, kojima je više mesečnih naknada ođednom stiglo na račun, pa im je država zaračunala solidarni porez na „višak“.

Ministarstvo podseća na to „da se rešenja koja danas dobijaju poreski obveznici odnose na poslednji kvartal 2014“, reagujući na tužbe univerzitetskih profesora ka Poreskoj upravi zbog propusta u nametu na zarade. Neki su već dobili sporove pred Upravnim sudom i vraćen im je i novac. Naime, poreznici u konačnom razrezivanju poreza kasnili su s rešenjima od šest meseci do godinu dana. Ima slučajeva da su na fakultete sad stigli konačni obračuni za treći kvartal 2014, a rok za dostavu je 15. novembar te godine.

Tužbe su podnošene po dva osnova: pored kašnjenja rešenja, u rešenju o porezu nije naveden osnov i način obračuna, već samo iznos. Tako će Poreska uprava i u narednom periodu nastaviti da utvrđuje razliku za uplatu neto prihoda po osnovu solidarnog poreza zaključno sa četvrtim kvatalom 2014, što znači da će novac biti vraćen svim poreskim obveznicima koji prijave da im je naplaćen solidarni porez na objedinjene zakasnele isplate u jednom mesecu.

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je obaveštenje i zahtev za povraćaj, odnosno obustavu postupka. Svima koja podnesu zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta, a ispunjavaju uslove za povraćaj koji su propisani Zaključkom, biće vraćen novac, odnosno biće obustavljen postupak utrvrđivanja obaveze. Poreska uprava donosi rešenje u roku od 30 dana, od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana, od dana donetog i uručenog rešenja, vrši se povraćaj uplaćenih sredstava, ukoliko je lice obavilo uplatu po osnovu takozvanog solidarnog poreza. Za one koji nisu uplatili solidarni porez, postupak će biti obustavljen rešenjem.

Kod tumačenja načina obračuna solidarnog poreza univerzitetskim profesorima problem je bio što mesečna primanja profesora, osim plate, čini i nadoknada za učešće u naučnim projektima i honorari po raznim osnovama. Fakulteti su solidarni porez obračunavali pojedinačno, za svaku od ovih stavki, među kojima je, uglavnom samo plata prelazila 60.000 dinara i osnovica je oporezivanja. Međutim, poreznici su zaključili da je ipak trebalo sabrati sva primanja i zbirno naplatiti solidarni porez, što uvećava njegov iznos.

Izvor: Radio O21

Možda Vam se svidi i