40.000 dinara za srednjoškolce iz izbegličkih i raseljeničkih porodica

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima ima otvoren Javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine iz izbegličkih i raseljeničkih porodica. Poziv je otvoren do 15. oktobra.

Zahtev za jednokratnu pomoć mogu da podnesu lica koja su imala status izbeglih ili raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda (21. decembar 2006. godine) i koja imaju dete koje pohađa drugi, treći ili četvrti razred srednje škole.

Potrebno je da su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva podneli zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili su već dobili državljanstvo Republike Srbije, kao i da do sada nisu koristili ovu vrstu pomoći.

Visina jednokratne novčane pomoći iznosi 40.000,00 dinara po detetu i biće uplaćena na račun punoletnog člana domaćinstva na ime školovanja deteta.

Detaljnije informacije o uslovima i potrebnoj dokumentaciji, kao i obrazac prijave, mogu se pronaći na sajtu Fonda (OVDE).

Informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti i putem telefona 021/475-4295.

RTV

You May Also Like