Zamena lične karte

Sremska Mitrovica – Da zamenite ličnu kartu kojoj se bliži ili je istekao rok važenja potrebno je izdvojiti nešto više od 1100 dinara za takse.

Osim novca za zamenu lične karte nije vam potrebno ništa više, odnosno nije vam potrebno uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih kao što je to bio ranije slučaj.

Oni koji već poseduju biometrijsku ličnu kartu kako bi je zamenili potrebno je samo da plate naknadu za obrazac lične karte koja iznosi 928,80 dinara i naknadu za troškove izrade lične karte u iznosu od 226 dinara.

 

licna

Za one koji po prvi put vade ličnu kartu pravila se nisu menjala, pa su i dalje u obavezi da prilože i izvod iz matične knjige rođenih, kao i uverenje o državljanstu.

Prve biometrijske lične karte počele su da se izdaju sa rokom važenja na 5 godina i postojala je mogućnost da se bira da li će biti sa čipom ili bez. Nove lične biometrijske karte su sve čipovane i rok važenja im je 10 godina.

You May Also Like