Sremska Mitrovica- U petak, 11. septembra, sa početkom u 10:00 časova održaće se 38. sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o donošenju prostorng plana teritorije Grada Sremska Mitrovica do 2028. godine.
2. Predlog Odluke o izgradnji plana detaljne regulacije proširenja groblja u Kuzminu, Grad Sremska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima Grada Sremska Mitrovica,
4. Izmena plana za održavanje lokalnih puteva, ulica, javnih površina za 2015. godinu,
5. Izmena plana i programa poslovanja za 2015. godinu – „Sirmijum put“ D.O.O. Sremska Mitrovica,
6. Izmena plana javnih nabavki za 2015. godinu „Sirmijum put“ D.O.O. Sremska Mitrovica,
7. Program obnove objekata javne namene u nadležnosti Grada Sremska Mitrovica,
8. Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom uz naknadu,
9. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i