Sremska Mitrovica – Od 1. januara 2015. godine stupio je na snagu Novi zakon o energetici kojim je predviđeno da pravo na javno snabdevanje električnom energijom i prirodnim gasom po cenama koje reguliše Agencija za energetiku imaju samo domaćinstva i mali kupci

Mali kupci električne energije – krajnji kupci (pravna lica i preduzetnici) su oni koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod u iznosu do 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, saopšteno je iz Agencije za energetiku.

Dalje u saopštenju se navodi da njihovi svi objekti moraju biti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1kilovolt (kV), a potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini do 30.000 kolovat časova (kWh).

krsko_dalekovodi1-050608

Pravo na javno snabdevanje po regulisanim cenama imaju i mali kupci prirodnog gasa – krajnji kupci čija je godišnja potrošnja prirodnog gasa do 100.000 metara kvadratnih i čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem prirodnog gasa.

Domaćinstva i mali kupci mogu ostati na javnom snabdevanju i snabdevati se u skladu sa postojećim ugovorima, ali imaju i pravo i mogućnost (ali ne i obavezu) da na tržištu ugovore snabdevanje sa bilo kojim snabdevačem električnom energijom i prirodnim gasom.

Ukoliko domaćinstvo ili mali kupac izabere snabdevača na slobodnom tržištu, a zatim iz bilo kog razloga ostane bez izabranog snabdevača, uvek se može vratiti na regulisano javno snabdevanje.

Svi ostali kupci moraju imati ugovor o snabdevanju po tržišnim uslovima, a ako ga nema, kupac može koristiti rezervno snabdevanje, ali samo u slučajevima predviđenim Zakonom o energetici i najduže 60 dana, navela je Agencija.

Možda Vam se svidi i