Za lekarski pregled 2.700 dinara

Sremska Mitrovica – Za lekarski pregled koji je neophodan da svaki budući vozač motornog vozila obavi potrebno je izdvojiti 2.700 za A i B odnosno 3.600 dinara, za C,D i E kategoriju.

Pored važeće lične karte, uverenja o položenom vozačkom ispitu, dokaza o uplati određenih taksi, kako bi dobili vozačku dozvolu potrebno je priložiti i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom koje nije starije od 6 meseci.

lekarski pregled

U Sremskoj Mitrovici ovaj pregled obavlja se u okviru III zdravstvene stanice, Dipanzeru na Savi. Pregled se može obaviti svakog radnog dana,a traje u poseku jedan između jednog i dva sata.

Prema rečima zaposlenih u Dispanzeru na Savi, za pregled je neophodno doći oko 07:30 časova, poneti sa sobom ličnu kartu, dok zdravstvena knjižica nije neophodna. Pre pregleda dva sata ne treba jesti ni piti s obzirom da se u okviru pregleda vadi i krv, koja se šalje na analize. Plaćanje pregleda se takođe vrši u Dispanzeru na Savi.

Lekarski pregled za A i B kategorije obuhvata pregled:
lekara opšte medicine,
oftamologa,
neuropsihijatra,
psihologa,

Lekarski pregled za C, D i E kategorije obuhvata:
laboratorijske analize krvi,
EKG
pregled oftalmologa
otorinolaringologa
neuropsihijatra
psihologa
lekara opšte medicine

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za uopravljanje motornim vozilom dobija se istog dana i to oko 11:00 časova za A i B kategorije i oko 12:30 časova za C, D i kategorije.

You May Also Like