Vlada Srbije usvojila je Program za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu na osnovu kojeg će im biti isplaćena otpremnina od 200 evra po godini staža, objavljeno je u „Službenom glasniku“. Program se odnosi na preduzeća za koje je Agencija za privatizaciju objavila javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti, uključujući i 188 preduzeća u kojima će privatizacija biti okončana kroz stečaj.

photo-srbija

Preduzeća koja se privatizuju su dužna da sagledaju finansijsko stanje, kao i perspektive daljeg razvoja na osnovu programa konsolidacije i da formiraju tim za sprovođenje postupka utvrđivanja viška zaposlenih.

Tim je dužan da utvrdi pravnu i ekonomsku osnovanost viška zaposlenih, da o pokretanju tog postupka obavesti Nacionalnu službu za zapošljavanje, utvrdi broj potrebnih radnika i ukupan višak zaposlenih, kao osnov za utvrđivanje nove organizacije i sistematizacije poslova, uz obavezu da vodi računa da preduzeće može da obavlja svoju delatnost i nakon realizacije Programa.

Dužan je i da sprovede anketu među zaposlenima o spremnosti za prihvatanje opcija za rešavanje socijalno-ekonomskog položaja, pre i nakon prestanka radnog odnosa, donesu predlog Programa i da ga dostave reprezentativnim sindikatima i Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Nakon što razmotre predloge Nacionalne službe zapošljavanja i mišljenje sindikata, Program dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja

U roku od 30 dana od dana prenosa sredstava po odobrenom Programu, izvršiće se isplata otpremnina i o tome izveštaj će biti dostavljen Ministarstvu za rad i zapošljavanje.

Radnicima koji su utvrđeni kao višak u 2015. godini prestaje radni odnos kada se dobrovoljno opredele za jednu od tri opcije.
Prva je otpremnina u visini od 200 evra po godini staža, u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu, na dan dostavljanja spiskova viška zaposelnih, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra.

Druga opcija je otpremnina obračunata na način utvrđen Zakonom o radu s tim da ukupna visina otpremnina ne može biti veća od 8.000 evra, a visina sredstava po godini staža kod poslednjeg poslodavca ne može biti veća od 500 evra, po srednjem kursu, na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca.

Treća je otpremnina u iznosu od šest prosečnih zarada po zaposlenom prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku za zaposlene koji imaju više od 15 godina staža.

Zaposleni ne može da ostvari pravo na otpremninu za isti period za koji mu je već isplaćena otpremnina kod istog ili drugog poslodavca.

Pravo na novčanu naknadu mogu ostvariti ona lica čija je ukupna visina isplaćene otpremnine manja ili ista od visine otpremnine utvrđene u skladu sa Zakonom o radu.

Izuzetno, za preduzeća nad kojima treba biti pokrenut stečaj mogu se obezbediti sredstva za isplatu otpremnine pri odlasku u penziju, za zaposlene koji ispunjavaju jedan od uslova za njeno ostvarivanje. Sredstva za ove namene mogu se obezbediti u budžetu Srbije u visini dve prosečne zarade po zaposlenom, a prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Za realizaciju Programa koriste se sredstva izdvojena u budžetu Srbije i sredstva koja obezbeđuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Sredstva iz budžeta za ostvarivanje Programa odobravaju se rešenjem ministra nadležnog za poslove zapošljavanja, a na predlog Radne grupe koju čine predstavnici ministarstva finansija i privrede, Agencije za privatizaciju, ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i predstavnici reprezentativnih socijalnih partnera na republičkom nivou.

Odluka vlade o Programu za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu stupila je na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku“, odnosno 28. januara.

Možda Vam se svidi i