Sremska Mitrovica/Ugljevik – Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj u Jugoistocnoj Evropi u organizacija sa Opstinom Ugljevik organizuje XII sastanak grupe zainteresovanih strana prekogranicnog regiona “Drina-Sava” u Ugljeviku 29. oktobra.

Kao predstavnici javnog sektora sastanaku grupe prekogranicnog regiona “Drina-Sava” prisustvovaće zamenik gradonačelnika Sremske Mitrovice i član Stalne Radne Grupe za Regionalni Ruralni razvoj Tomislav Janković, predstavnik JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica i predstavnik Agencije za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica.

unnamed

Jedna od tema sastanka je uključivanje u aktivnosti na projektu “Upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnim ruralnim i primorskim područjima u regionu Jugoistočne Evrope“. Ovaj projekat ima za cilj da unaprijedi konceptualne i organizacione okvire za integralno upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnim ruralnim i primorskim oblastima Jugoistočne Evrope kroz definisane specifične ciljeve:

• Procjena i razvoj najprihvatljivijeg modela za integralno upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnim sredinama;
• Podrška razmjeni informacija i primjera dobre prakse između zainteresovanih strana, kao i prezentacija primera EU prakse vezano za upravljanje čvrstim otpadom;
• Kreiranje mjera i preporuka koje će postaći proces približavanja EU politika i njihovog sprovođenja;
• Podizanje svesti lokalnih vlasti i zajednica vezano za upravljanje čvrstiom otpadom;
• Jačanje saradnje između lokalnih vlasti i vlasti na nacionalnom nivou za uspostavljanje dijaloga na kreiranju politika i sveobuhvatnog procesa razvoja prekograničnih i ruralnih zajednica.

Takođe, na sastanku će se razgovarati o regionalnim kapacitetima za održivo upravljanje šumskim i vodnim resursima vezanih za ruralni razvoj.
Projekat sprovode: “Mreža asocijacija lokalnih samouprava u Jugoistočnoj Evropi” (NALAS), “Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi” (SWG) i “Nijemačka organizacija za tehničku saradnju” (GIZ).

Stalna Radne Grupe za Regionalni Ruralni Razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi je međunarodna međuvladina organizacija, koja se sastoji od članova vladinih institucija u Jugoistočnoj Evropi (SEE) odgovornih za poljoprivredni i ruralni razvoj (Ministarstva poljoprivrede) u zemljama i teritoriji Jugoistočne Evrope (SEE). SWG vizija je da promoviše inovativan i održiv poljoprivredni i ruralni razvoj kroz saradnju regiona, kako bi se poboljsao život u ruralnim područjima u zemljama Jugoistočne Evrope.

SWG pokriva teritoriju četiri prekogranična regiona Zapadnog Balkana: „Drina-Sava“, „Drina-Tara“, „Prespa“ i „Sharra“. Region „Drina-Sava“ čine 17 opština (5 iz Bosne i Hercegovine: Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Brčko, Donji Žabari; 7 iz Hrvatske: Ilok, Lovas, Tovarnik, Nijemci, Vrbanja, Drenovci, Gunja i 5 iz Srbije: Sremska Mitrovica, Šid, Bogatić, Loznica, Šabac) koje su periferno locirane u odnosu na privredne centre svojih država, povezane prirodnim granicama. Grupu zainteresovanih strana „Drina-Sava“prekograničnog regiona čine predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora.

Možda Vam se svidi i