Sremska Mitrovica – Svoja potraživanja kako pravna, tako i fizička lica mogu da naplate preko sudskih i privatnih izvršitelja, ali da je li to zaista pravo i najbolje rešenje i kako se sprovodi u praksi?

Zakon o izvršenju i obezbeđenju Republike Srbije kaže da pre nego dođe do podnošenja predloga za izvršenje, preduzeća dužnike, po pravilu, opominju da postoji neplaćeno potraživanje. Ukoliko dužnik ne reaguje na opomene, poverioci najpre podnose predlog nadležnom sudu za izvršenje. Ukoliko sud oceni da je predlog opravdan, donosi rešenje kojim dozvoljava izvršenje na imovini dužnika.

Rešenje se dostavlja dužniku i poveriocu, naravno, preporučeno, sa povratnicom, kao dokazom uručenja. Od dana prijema sudskog rešenja, građani imaju pravo da, u roku od pet dana, podnesu prigovor (ne žalbu, ni pritužbu ili tome slično).

Primili ili ne primili sudsko rešenje, Zakon predviđa načine da se, u kratkom roku steknu uslovi za „urednu dostavu”. Ukoliko dužnik odbije da primi rešenje ili ignoriše njegovo postojanje, ono će biti izloženo, zakonom propisan broj dana, na oglasnoj tabli suda, posle koga će se smatrati da je ono ipak uručeno i izvršitelj će krenuti u naplatu duga.

Prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju nakon završenog sudskog spora i pozitivne presude privatni izvršitelji imaju mogućnost da dugovanje naplate direktno sa računa dužnika, što je upravo i bio slučaj u situaciji u kojoj se našla jedna naša sugrađanka.

privatni izvršitelj

Naime, njoj je već šest mesci račun u banci je blokiran zbog duga koje je plaćen i to ne u ratama, već celokupna suma odjednom.

Sugrađanka koja nam se obratila objasnila je zbog čega  privatni izvršitelj još uvek drži blokiran njen račun u banci i zašto se na kraju ipak odlučila da promeni banku.

“Imala sam ADSL priključak u svojoj kući, koji već neko vreme nisam koristila i odlučila sam da kada platim poslednji dobijen račun otkažem i uslugu ADSL-a. Tako sam i uradila, platila račune i odjavila uslugu, ali nisam vratila priključak, na žalost, moja greška”, počela je priču naša sugrađanka.

Kako priključak nije vraćen na vreme, tek nakon prijave ove sugrađanke da iz telekoma neko dođe jer je usluge otkazala, ekipa iz  Telekoma je dišla po aparat za ADSL uslugu. Oko tri meseca od prekida ugovora sa Telekomom na adresu ove mitrovčanke stigao je račun za dug koji mora da plati, dug jer nije vratila ADSL priključak, za koji je mislila da će neko iz Telekoma doći po njega.

“Kako prvo nisam želela da platim dug bila sam u kontaktu sa Telekomom i u dopisivanju sa njima stalno sam ponavljala da ne želim da platim dug za nešto što mislim da ne dugujem, međutim ubrzo upravo zbog tog duga moj račun u banci je sudski izvršitelj blokirao”, objašnjava Mitrovčanka.

Ona kaže da je odmah nakon toga videla da će svakako morati da plati dug, a kako joj račun ne bi bio u blokadi odlučila je da plati Telekomu sva potraživanja koja su imali kod nje i to sve odjednom, a ne u ratama koje postoje kao mogućnost za otplatu duga.

“Dug je plaćen, a meni je račun bio u blokadi čak šest meseci od moje uplate. Na moja pitanja zbog čega mi račun nije doblokiran u Telekomu su rekli da su  iz moje banke dužni da im dostave tačne podatke kada je dug plaćen, a na moje pitanje u banci zašto to nisu uradili rekli su mi da oni nemaju tu obavezu. Tako da dok se oni dogovoraju da li neko ima obavezu ili nema, moj račun je i dalje u blokadi”, rekla je ozlojeđena Mitrovčanka i za sam kraj dodala da je na kraju odlučila da promeni banku”.

U ovoj priči o privatnim i sudskim  izvršiteljima i naplati duga važno je napomenuti i to da dug raste upravo proporcionalno sa protokom vremena od trenutka kada je potraživanje nastalo. Po završetku postupka izvršenja dug će se sastojati od zatezne kamate, troškova koje je poverilac imao u sudskom postupku, troškova izvršitelja (ili onih nastalih u prinudnoj naplati) i glavnog duga.

Kako bi izbegli duge i mučne procese napalate duga najbolje rešenje je da svoje dugove plaćate na vreme ukoliko ste u mogućnosti, ali i da dobro čitate ugovore koje potpisujete i budete upoznati kako sa vašim obavezama, tako i pravima. U obrnutoj situaciji kada ste vi lice koje ima neka potraživanja privatni izvršitelji su krajnje i logično rešenje.

Možda Vam se svidi i