Sremska Mitrovica – U periodu od 1. januara do 25. novembra ove godine na području AP Vojvodine prijavljeno je 43 slučaja HIV infekcije i 8 slučajeva Morbus HIV-a.

Od 43 prijavljena slučaja HIV infekcije, 42 osobe su novootkrivene, jedna osoba je inficirana i obolela u 2014. godini, ali je prijavljena tek u 2015. godini.

U svih osam slučajeva u momentu postavljanja dijagnoze HIV infekcije osobe su već bile u stadijumu simptomatske HIV infekcije..

hiv
FOTO: intermagazin.rs

Na teritoriji sremskog okruga sa HIV-om trenutno živi 48 osoba, od kojih je sedam dijagnostikovano u ovoj godini. Oboleli su sa teritorija opština Stara Pazova, Sremska Mitrovica, Šid i Ruma.

Od 1985. godine, kada su registrovani prvi slučajevi HIV infekcije u AP Vojvodini, do 25. novembra 2015. godine ukupno je 477 građana naše pokrajine saznalo da živi sa HIV infekcijom.

Trenutno 344 građana AP Vojvodine zna da živi sa HIV-om, od kojih su 94 osobe (27,3%) obolele.

Dominantan put prenošenja HIV infekcije u Vojvodini je seksualni put (70.93% ), 83.72% inficiranih je muškog pola, a najveći broj inficiranih je u uzrastu od 30 do 34 godine (22.09%), zatim uzrast od 25 do 29 (16.28%).

Svetski dan borbe protiv AIDS-a uz prateću kampanju obeležava se svake godine sa ciljem da se skrene pažnjajavnosti na značaj prevencije i ranog otkrivanja infekcije uzrokovane HIV-om. Još uvek je malo onih koji znaju da se sa HIV-om danas živi i da rano otkrivanje infekcije uzrokovane HIV-om omogućava kvalitetniji i duži život.

HIV je i dalje veliki problem za javno zdravlje. Neprihvatljiva je činjenica da u Evropi od 2,3 miliona ljudi koji žive sa HIV-om čak polovina svoju dijagnozu otkrije kasno, što dovodi do kasnijeg pristupa terapiji.

Izvor: www.zdravlje-sm.org.rs

Možda Vam se svidi i