Sremska Mitrovica – Sutra u Gradskoj kući kući sa početkom u 10:00 časova biće održana 38. sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:
1. Predlog Odluke o donošenju prostorng plana teritorije Grada Sremska Mitrovica do 2028. godine.
2. Predlog Odluke o izgradnji plana detaljne regulacije proširenja groblja u Kuzminu, Grad Sremska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima Grada Sremska Mitrovica,
4. Izmena plana za održavanje lokalnih puteva, ulica, javnih površina za 2015. godinu,
5. Izmena plana i programa poslovanja za 2015. godinu – “Sirmijum put” D.O.O. Sremska Mitrovica,
6. Izmena plana javnih nabavki za 2015. godinu “Sirmijum put” D.O.O. Sremska Mitrovica,
7. Program obnove objekata javne namene u nadležnosti Grada Sremska Mitrovica,
8. Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom uz naknadu,
9. Izbori i imenovanja.

grad sremska mitrovica

 

Na sednici Gradskog veća Grada Sremska Mitrovica koja je održana u utorak, 8. Septembra predložene su izmene I dopune dnevnog reda najavljene sednice Skupštine Grada Sremska Mitrovica i to:
1.Izmena Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu,
2.Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke io Gradskom pravobranilaštvu Grada Sremska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u svojini Grada Sremska Mitrovica,
4. Predlog programa naknade štete registrovanim i porodničnim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji K.O Bosut i K.O. Sremska Rača nastale kao posledice izgradnje nasipa za odbranu grada od poplava maja 2014. godine,
5. Predlog Zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu svojine AP Vojvodine,
6. Predlog Zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada i otuđenje nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom bez naknade putem razmene sa Relić Radoslavom iz Sremske Mitrovice,
7. Predlog Zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada i otuđenje nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom bez naknade, putem razmene sa “Kusago” DOO Mačvanska Mitrovica,
8. Statut JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica.

Materijal za ovu sednicu, odbornicima je dostavljen elektronskim putem, kao što je i ranije najavljeno. Ovakav vid dostave materijala postaće praksa i u budućnosti, a sve u cilju smanjenja troškova.

Možda Vam se svidi i