Sutra se obeležava Svetski dan Roma

Sremska Mitrovica – Povodom obeležavanja Svetskog dana Roma u Pozorištu “Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici, sutra sa početkom u 19:00 časova Udruženje Roma “Parno Romoro” u saradnji sa osnovnom školom “Triva Vitasović Lebarnik” iz Laćarka organizovaće svečanu proslavu, za pripadnike romske nacionalnosti, vrlo važnog dana.

Poslednjih godina dosta se radilo na unapređenju položaja Roma u društvu, poboljšanju njihovog životnog standarda, obezbeđivanja osnovnih uslova za život i školovanje, ali i dalje Romi su najdiskriminisanija i jedna od najugroženijih društvenih grupa u Srbiji.

Lokalna samouprava Grada Sremska Mitrovica ulaže napore kako bi položaj Roma na teritopriji grada bio ravnopravan položaju drugih nacionalnih zajednica, pa je tako usvojen Lokalni akcioni plan za Rome za period 2014 -2019.

Pozivnica 2015

Akcioni plan rađen je iz dve oblasti, to su zapošljavanje i obrazovanje Roma na period od pet godina. Ove godine, kako je ranije najavljeno iz lokalne samouprave u planu je izrada Akcionog plana za Rome i iz oblasti zdravlja i stanovanja.

Svetski dan Roma obeležava se od 1971. upravo sa ciljem ukazivanja na težak položaj Roma u društvu i poboljšanja kvaliteta njihovog života.

You May Also Like