Sremska Mitrovica – Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u oktobru mesecu u Sremu je bilo 24.721 nezaposleno lice, od tog broja čak 7.766 njih prvi put traži zaposlenje. U Sremskoj Mitrovici od 6.448 nezaposlenih njih 1.775 je starosti od 15 do 29 godina.

Kako bi se broj mladih koji traže prvo zaposlenje smanjio Nacionalna služba za zapošljavanje je u okviru IPA programa koji se realizuje sredstvima evropski fondova, projekta Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama raspisala Javni poziv za realizaciju programa pripravnika. Glavni preduslovi za učestvovanje u projektu i za poslodavce i za potencijalne pripravnike jeste da su iz ruralnih područja, odnosno sela.

mladi

Program pripravnika podrazmeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, uz zasnivanje radnog odnosa.

Program pripravnika traje u skladu sa zakonom i to do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem, do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Nacionalna služba će u okviru projekta poslodavcima refundirati sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program na mesečnom nivou do 28.400 dinara za pun fond radnih časova, najduže do 12 meseci.

Pravo učešća u realizaciji programa pripravnika može ostvariti poslodavac pod uslovom:
– Da pripada privatnom sektoru;
– Da je sedište poslodavca ili organizaciona jedinica poslodavca gde će zaposliti pripravnika u ruralnom području;
– Da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
– Da račun/i poslodavca nije/su u blokadi;
– Da je izmirio ranije ugovorne obaveze i druge obaveze prema NSZ, osim za obaveze čija je realizacija u toku ukoliko iste redovno izmiruje;
– Da je kao uslov zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavaca/propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža za rad na određenim poslovima; ukoliko poslodavac u skladu sa zakonom nema obavezu sačinjavanja akata o organizaciji i sistematizaciji poslova, u obavezi je da ugovor o radu, koji zaključi sa pripravnikom, sadrži naziv i opis poslova koji zaposleni treba da obavlja;
– Da ima kadrovske kapaciteta za stručno osposobljavanje lica, odnosno da ima zaposlenog mentora koji ispunjava određene uslove;
– Da ima najmanje jedno zaposleno lice;
– Da zaposli nezaposlenog koji se vodi na evidenciji NSZ.

Uslovi koje mladi moraju da ispunjavaju kako bi se prijavili za učešće u projektu su sledeći:

– Posedovanje diplome srednjeg ili višeg obrazovanja;
– Da nije u srodstvu sa poslodavcem;
– Da prvi put zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika za zanimanje za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koje je radilo kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu stručne spreme koje je uslov za rad na tim poslovima;
– Da se vodi na evidenciji nezaposlenih u ruralnom području
– Da nije bio u radnom odnosu niti je bio radno angažovan kod poslodavca – podnosioca zahteva, u periodu od 6 meseci pre podnošenja zahteva

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima prava da u program pripravnika uključi do dva nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko 10 zapolsenih lica ima pravo da u program uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20 odsto ukupnog broja zaposlenih.

Više informacija o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje, preko Pozivnog centra Nacionalne službe na broj telefona 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 20. septembra naredne godine.

Možda Vam se svidi i