Sremska Mitrovica – Od sredine maja do sredine jula na osnovu svog redovnog, nedeljnog i mesečnog plana, služba sanitarna inspekcije odeljenja u Sremskoj Mitrovici izvršila je 232 redovne inspekcijske kontrole, za radio Ozon podatke je izneo Miloš Lukić, načelnik pokrajinske sanitarne inspekcije.

Inspekcijske kontrole su se su se pre svega odnose na objekte koji se bave proizvodnjom i prometom lako kvarljivih životnih namirnica kao što su poslastičarnice, pekare i ugostiteljski objekti koji u svojim prostorijama proizvode ili prodaju pre svega sladoled, brzu hranu kao što je roštilj i slično.

sanitarna inspekcija

„Prošle nedelje smo stavili akcenat na pojačan nadzor svih objekata na Gradskoj plaži na reci Savi. Tom prilikom smo utvrdili određeni broj sanitarno – higijenskih nedostataka gde smo doneli rešenja o otklanjanjaju istih i preduzeli određene mere. Naplaćeno je pet mandatnih kazni na licu mesta i biće pokrenute dve prekršajne prijave sudiji za prekršaje zbog nepoštovanja elementarnih mera higijene. Neki objekti su sebi dozvolili da otpočnu sa obavljanjem delatnosti prometa hrane, a da se nisu priključili na vodovodnu mrežu. Promet hrane bez vode je zaista nezamisliv, a eto ljudi i to sebi dozvole“, rekao je Lukić.

On je najavio da će sanitarni inspektori u toku ove nedelje obaviti kontrolu svih bazena i kupališta na teritoriji Srema. Inspektori će vršiti nadzor opreme, prostorija, pribora, uređaja i dokumentacije na laboratorijsku analizu vode.

„Na bazenima i kupalištima će se ujedno vršiti i pregled objekata koji su sastavni deo tih mesta, u suštini radimo jedan sveobuhvatan i sveukupan pregled“, dodao je Lukić.

Sve sanitarne inspekcijske kontrole na teriotriji Srema i dalje obavlja samo pet sanitarnih inspektora.

„Broj objekata u Sremu koje mi kontrolišemo je preko 5500, a inspektora je samo pet. Po planu rada u neke objekte ne možemo da uđemo i po dve tri godine, zbog toga pravimo klasifikaciju, procenu objekata po epidemiološkim rizicima i delimo ih u tri grupe. Objekte iz prve grupe, kao što su restorani, kuhinje, predškolski objekti, objekti brze hrane, poslastičarnice, vodovode moramo da obiđemo 2 do 3 puta godišnje, dok u neke prodavnice, frizerske salone i slične objekte ne uđemo po godinu, dve dana jer je fizički jednostavno nemoguće postići“, objasnio je Lukić i za kraj dodao da se zbog Uredbe o zabrani zapošljavanja koja je još uvek na snazi broj sanitarnih inspektora u narednom periodu neće menjati.

Možda Vam se svidi i