Sremska Mitrovica – U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici danas je održan okrugli sto na temu monitoringa (praćenja) i evaluacije (utvrđivanja uspešnosti) lokalnih projekata podržanih od strane Grada Sremska Mitrovica. Ujedno predstavljen je i projekat „Linija 481“ – ka unapređenju procesa monitoringa i evaluacije koji sprovodi Centar za razvoj demokratskog društva „Europolis“ u saradnji sa upravom Grada Sremska Mitrovica i Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Okrugli sto namenjen je predstavnicima nevladinih udruženja i organizacija na teritoriji Grada, a neke od tema okruglog stola bile su: Na koji način unaprediti proces praćenja realizacije projektnih aktivnosti podržanih od lokalnog budžeta? Kako bolje planirati sredstva za buduće programe i projekte? Kako do boljeg pružanja usluga građanima od strane udruženja i organizacija? Kako do efikasnijeg i svrsishodnijeg trošenja budžetskih sredstava namenjenih za lokalne projekte? Kako povećati nivo informisanosti građana o realizovanim projektima lokalnih udruženja i organizacija?

12351052_1646394042280205_1070127404_n

Dane Pribić iz Centra za razvoj Demokratskog društva „Europolis“ iz Novog Sada objasnio je da je krajnji cilj projekta „Linija 481“ da se svaki dinar porseskih obveznika Grada Sremska Mitrovica utroši na najbolji mogući način, najsvrsishodnije.

„Danas smo želeli da čujemo glas lokalnih organizacija, da vidimo koji su to mehanizmi koji mogu da unaprede praćenje i ocenjivanje uspešnosti projekata koji se realizuju kako bi u budućnosti, u budućim budžetskim ciklusima ti projekti dovodili do boljih ostvarivanja ciljeva u sektorskim oblastima“, objašnjava Pribić.

On dodaje da na lokalu izostaje evaluiranje projekata i da tu postoji najviše prostora za unapređenje.

12336346_1646394018946874_1016317758_n

Projekat „Linija 481“ se pored Sremske Mitrovice realizuje u još četiri lokalne samouprave i to u Šapcu, Pančevu, Somboru i Zrenjaninu, a finansirn je od strane Evropska Unija kroz EU instrument prekogranične pomoći IPA.

12348760_1646394038946872_1375024402_n

Možda Vam se svidi i