Sremska Mitrovica – Sremsku Mitrovicu juče je posetio pomoćnik ministra poljoprivrede Dragan Mirković koji je zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave i sremskim poljoprivrednicima održao sastanak na temu IPA fondova Evropske Unije. Sastanku su prisustvovali proizvođači voća, povrća, mesa i mleka.

Mirković je rekao da je cilj sastanka upoznavanje sremskih poljoprivrednih proizvođačima sa mogućnostima finansiranja njihove proizvodnje iz IPA fondova.

12366860_1648621895390753_486117031_n

“Sledeće godine objavljujemo prve pozive za IPA program u drugoj polovini naredne godine, završili smo neke procedure koje smo imali prema Briselu, poslali smo akreditacione revizije, sredstva su nam na raspolaganju, kraj je godine i sada je pravi momenat da krenemo prvo u dodatno informisanje poljoprivrednika šta ih čeka u narednom periodu, a zatim i da svi zajedno preduzmemo aktivnosti kako bi sredstva iz IPA fondova što pre realizovali. Ovde su proizvođači voća i povrća, stočari, proizvođači mesa i mleka i očekujemo da ti sektori u ovom regionu zaista budu zastupljeni i da imamo veliki broj korisnika”, rekao je Mirković i dodao da je izuzetno bitno pravovremeno i tačno informisanje, kao i edukacija poljoprivrednika.

Načelnik Gradske uprave za poljoprivredu, Vladimir Nastović kratko je rekao da je i ovaj sastanak vid pomoći sremskim poljprivrednm proizvođačima, jer neophodno je da se oni prvo edukuju o tome šta su IPA fondovi, a zatim i na koji način da dobiju i iskoriste sredstva iz tih fondova na pravilan način.

10595846_1648621885390754_1035588026_n

Sama reč „IPA“ predstavlja skraćenicu od Instrument for Pre-Accession Assistance na engleskom jeziku – ili IPA, što na srpskom znači Instrument za predpristupnu pomoć. IPA predstavlja bespovratnu pomoć, što znači da se primljeni i uspešno potrošeni novac ne mora vraćati niti plaćati bilo kakava kamata.  Važno je istaći da se IPA zasniva na tzv. „principu dodavanja“, od engleskog izraza – additionality principle, što znači da IPA predstavlja dodatnu pomoć opsežnim i sveobuhvatnim reformskim zahvatima Vlade Srbije. Ona je dodatak na već izdvojena sredstva iz budžeta Srbije namenjena refomama i cilj joj je da se smanji teret troškova poreskih obveznika Srbije, ali i izrazi solidarnost građana Evropske unije prema zemljama koje žele da joj pristupe i dele njihove demokratske i socijalne vrednosti.

IPA ima pet komponenata, i to:
1. pomoć tranziciji ka tržišnoj ekonomiji i izgradnja i jačanje institucija,
2. prekogranična saradnja sa susednim zemljama,
3. regionalni razvoj koji obuhvata transport, životnu sredinu i konkurentnost,
4. razvoj ljudskih resursa i
5. ruralni razvoj.

Ko su zemlje korisnice IPA fondova?

Zemlje korisnice IPA fondova su podeljene u dve kategorije:
1. Kandidati za članstvo u EU (Srbija, Crna Gora, Turska, Makedonija i Island) – mogu da koriste svih 5 IPA komponenata
2. Potencijalni kandidati za članstvo u EU (Bosna i Hercegovina i Albanija) – mogu da koriste samo prve dve IPA komponente.

Možda Vam se svidi i