Na svakih pet godina vlasnik će morati da pribavi potvrdu od doktora.

Vlasnik oružnog lista na svakih pet godina donosiće lekarsko uverenje, kao dokaz da je sposoban za držanje oružja. Građanin koji poželi pištolj moraće ubuduće i da navede opravdan razlog za njegovu nabavku. Dozvola za posedovanje oružja neće biti samo goli papir, već dokument koji sadrži i biometrijske podatke o vlasniku.

1325849467piAAtolj

Ovo su najvažnije novine u Predlogu novog zakona o oružju i municiji, koji će se uskoro naći pred poslanicima. On, između ostalog, predviđa pooštravanje uslova za posedovanje dugih i kratkih cevi, oštrije kazne za zloupotrebe, ali i mekši režim korišćenja oružja za lovce, sportiste i kolekcionare.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je predlagač novog zakona, kažu da je jedan od ciljeva novih propisa veća kontrola oružja u posedu građana. Zbog toga će ministar policije biti ovlašćen da jednom u dve godine objavljuje opštu legalizaciju. Istovremeno, MUP je ovlašćen da zabrani posedovanje oružja osobama za koje postoje sumnje da bi mogle da ga zloupotrebe.

Osim što periodično lekarsko uverenje i opravdani razlog za naoružavanje uvodi kao nove uslove za dobijanje oružnog lista, predloženi zakon uvodi i novu kategoriju – onesposobljeno oružje. Reč je o komadima koji ne mogu da dejstvuju i koje će vlasnici moći da drže kao suvenire ili uspomene.

Novi propis donosi i novinu koja se tiče ljubitelja oružja. Reč je o tzv. kolekcionarskoj dozvoli, namenjena je osobama koje poseduju više od pet komada registrovanog oružja i uslove za bezbedno čuvanje zbirke.

Ova dozvola, uz redovan oružni list, služiće i kao osnov za buduće nabavke primeraka oružja.

Možda Vam se svidi i