Sremska Mitrovica – Dom zdravlja “Sremska Mitrovica” raspisao je oglas za prijem u radni odnos  radnika na određeno vreme sa punim radnim vremenom do povratka zaposlenog radnika sa bolovanja.

Konkurs je objavljen 6. marta na sajtu Doma zdravlja a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Oglas je raspisan za radno mesto:

Viši fizioterapeut u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije, jedan radnik.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

– Završena viša medicinska škola smer fizioterapeut (VI stepen stručne spreme)

– položen stručni ispit

– sa ili bez radnog iskustva

Zainteresovani kandidati za radno mesto treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju: fotokopiju diplome o završenoj školi,fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, kao i potvrdu radnom iskustvu ukoliko ga poseduju.

Lice koje bude izabrano, dostaviće overene fotokopije navedenih dokumenata prilikom prijema u radni odnos. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i