Sremska Mitrovica – U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici danas je Ženska odbornička mreža grada održala tribinu na temu „Rezolucija 1325 Ujedinjenih nacija: Žensko lice mira i bezbednosti“.

Na tribini pored članica Ženske odborničke mreže skupštine grada Sremska Mitrovica učestvovale su i pokrajinske poslanice, zamenica ombudsmana za pitanja rodne ravnopravnosti, Danica Todorov, Stojanka Lekić, predsednica Odbora za ravnopravnost polova i koordinatorka Ženske parlamentarne mreže skupštine Autonomne pokrajnine Vojvodine, Maja Sedlarević, član Saveta za bezbednost i Odbora za bezbednost u skupštini AP Vojvodine, kao i predstavnici MUP-a.

Današnja tribina proistekla je kao zaključak sa konferencije koju je Ženska parlamentarna mreža održala u skupštini AP Vojvodine gde je obeležila 15 godina od donošenja rezolucije 1325, “Žensko lice mira i bezbednosti” i 5 godina od donošenja nacionalnog akcionog plana Vlade Srbije.

1

“Tokom 90ih godina došlo je do sukoba iz kojih je proistekla činjenica da su žene i deca najranjivija grupa u ratnim uslovima, da su oni ti koji drugačije podnose ratne ali i posleratne uslove. Iz tog razloga je rezolucija 1325 i doneta. Ona podrazmeva niz mera koje treba preduzeti da bi se poboljšalo stanje žena u konfliktnom i postkonfliktnom periodu”, objasnila je Stojanka Lekić, predsednica Odbora za ravnopravnost polova i koordinatorka Ženske parlamentarne mreže skupštine Autonomne pokrajnine Vojvodine.

Lekić je dodala da su neke od tih mera veće učešće žena u odlučivanje, ali i u mirovnim pregovorima.

Ona je objasnila da zastupljenost žena u političkom životu nije dovoljna ako se izdvoje kvote koje se nalaze u skupštinama gradova, opština, kao i u narodnom i pokrajinskom parlamentu.

2
Foto: S. Nikšić

„Svesni smo da nemamo puno žena na visokim pozicijama, što je da prizma hijerarhije viša tako je žena sve manje i manje, ali ta situacija se iz dan u dan poboljšava i mi radimo na tome da žene budu zastupljenije ne samou političkoj, nego i svim sferama života“, za kraj je rekla Lekić.

Možda Vam se svidi i