Sremska Mitrovica – Vreme godišnjih odnora je već uveliko u toku, tako da se očekuje i veći broj stranaca u poseti Srbiji, pa i Sremskoj Mitrovici, upravo zbog toga iz Policijske uprave grada podsećaju da je obaveza svakog stranog državljanina koji dođe u turističku posetu našoj zemlji da prijave svoj boravak.

Ako je poseta privatna (npr. rodbini), član porodice koju stranac posećuje je dužan da sa ličnom kartom i dokumentom sa kojim je stranac prešao državnu granicu dođe u nadležnu policijsku stanicu (po mestu boravka stranog državljanina) i prijavi njegov boravak. Prijava je moguća 24 časa, nakon radnog vremena i vikendom. Nakon prijave boravka, nadležna policijska stanica izdaje odgovarajuću potvrdu.

Prijava boravista

Hoteli, moteli i drugi objekti za pružanje usluge smeštaja, dužni su da prijave boravak stranih državljana nadležnoj policijskoj stanici, u roku od 24 časa.

Maksimalni turistički boravak stranog državljanina u našoj zemlji iznosi 90 dana u periodu od šest meseci, koji se može koristiti u kontinuitetu ili u više kraćih boravaka.

Možda Vam se svidi i