Sremska Mitrovica – U sremskomitrovačkoj Gradskoj kući juče je održana javna rasprava o sadržaju programa Radio – televizije Vojvodine, kojoj su pored predstavnika RTV prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave Grada Sremska Mitrovica, predstavnici medija sa teritorije Srema i predstavnici nevladinih organizacija.

med
Javna rasprava bila je posvećena analizi prvog programa RTV, najviše informativnog i kulturno-zabavnog, a programski savet RTV-a raspravu je organizovao u skladu sa Zakonom o javnim medijskim servisima.

Prema rečima Vere Korponaić, urednice informativnog programa na srpskom jeziku, informativni program RTV jedan je od najstarijih i najzastupljenijih programa RTV.

„Informativni program RTV, se svakog dana trudi da izvršava svoja najvažnija načela a to je da tačno, pravovremeno i objektivno informiše o događajima, ličnostima i pojavama u Srbiji, a ponajviše u Vojvodini, ali i u svetu i u Evropi, čiji smo deo“, rekla je Korponaić.

Ona je dodala i da se informativni program emituje 6 sati svakoga dana i da je u poslednje vreme najgledaniji od svih programa koji se emituje RTV.

„Informativni program svake godine zauzima sve veći procenat gledanosti. Uz specijalne emisije, živa javljanja reportera, kontakte sa gledaocima koji se javljaju zbog različitih problema, RTV sa pravom zauzima mesto u vrhu srpskih medija“, rekla je Korponaić.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović je naglasio da živimo i radimo u vremenu kada je veoma važno kako se prenese reč svakog učesnika u društvenom životu, a naročito javnih ličnosti i tema koje su od presudnog značaja za našu zemlju.

„Veoma je važno istinito i pravilno preneti informacije i reči ljudi iz oblasti sporta, kulture, a naročito iz oblasti politike. Zbog toga je važno imati ovakve javne rasprave, gde bismo na jedan drugačiji način pokušali da skrenemo pažnju na prostor u kojem živimo, na specifičnosti u kojima živimo, kako bi ljudi dali savete, preporuke ili sugestije RTV, na koji način ljudi iz ovog dela Vojvodine posmatraju program pokrajinskog javnog servisa“, rekao je Nedimović.

On je dodao i to da je vojvođanski Dnevnik, koji se emituje svakog dana u 17:00 časova, najgledaniji informativni sadržaj u Mitrovici.

Osim o informativnom programu, na javnoj raspravi bilo je reči i o kulturno-zabavnom programu RTV koji je takođe jedan od prepoznatljivih segmenata RTV.

Javna rasprava o programskom sadržaju RTV planirana je u šest gradova u Srbiji.

You may also like