Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica raspisao konkurs za dodelu budžetskih sredstava kao subvencije
javnim neprofitnim institucijama za unapređenje turizma na teritoriji Grada za ovu godinu.

Cilj ovog konkursa kako se navodi na zvaničnom sajtu Grada jeste podsticanje turističkih potencijala javnih neprofitnih institucija.

Za ovaj konkurs opredeljeno je iz budžeta grada novčana sredstva u iznosu od 3,6 miliona dinara.

Konkurs

Pravo učešća na konkursu imaju
– javne neprofitne institucije koje turističku delatnost pretežno obavljaju na teritoriji Grada Sremska Mitrovica;
– da imaju sačinjen projekat predviđenih aktivnosti;
– da dostave dokaz iz koga se može utvrditi da se subvencije traže za završetak već započetog projekta.

Uz zahtev za dodelu sredstava, učesnici konkursa su dužni podneti sledeću dokumentaciju:
– projekat predviđenih aktivnosti i
– dokaz o već započetom projektu.
Prednost prilikom dodele sredstava će imati podnosioci zahteva čije aktivnosti su usmerene na opremanje smeštajnih kapaciteta.

Zahtev sa traženom dokumentacijom podnosi se na šalter broj 9 u uslužnom centru Grada Sremska Mitrovica, ul. Svetog Dimitrija broj 13 uz naznaku: Konkurs za dodelu budžetskih sredstava kao subvencije javnim neprofitnim institucijama za unapređenje turizma na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu.
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na sajtu Grada Sremska Mitrovica do utroška raspoloživih sredstava, odnosno do kraja 2015. godine.

Podnete zahteve će razmatrati Komisija za dodelu sredstava koju obrazuje načelnik Gradske uprave za privredu i preduzetništvo (u daljem tekstu: Gradska uprava).
Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odluku o raspodeli sredstava, na predlog Komisije, donosi načelnik Gradske uprave u roku od 30 dana od dana prijema prijave.
Na odluku o raspodeli sredstava učesnik konkursa može, u roku od 8 dana od dana prijema odluke, izjaviti prigovor Gradskom veću Grada Sremska Mitrovica.
Na osnovu odluke o raspodeli sredstava, načelnik Gradske uprave će sa korisnicima sredstava zaključiti ugovor.

Možda Vam se svidi i