Sremska Mitrovica – Prehlađeni ste, a zbog posla ili drugih obaveza ne stižete na zdarvstveni pregled u smenu u kojoj radi vaš izabrani lekar, bez brige, i drugi lekar će obaviti vaš zdavstveni pregled.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije određeno je pravo osiguranika na slobodan izbor zdravstvene ustanove i slobodan izbor lekara u Domu zdravlja na području matične filijale Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu ili na području prebivališta, odnosno boravišta, što praktično znači da iako živite u na primer u Salašu Noćajskom, niste u obavezi da vaš pregled obavite u toj seoskoj ambulanti, već u bilo kojoj ambulanti na podruju grada Sremska Mitrovica.

Ukoliko se odlučite za tako nešto, uzmite u obzir da nakon što se odlučite jednom za određenog lekara svaki put idete na pregled upravo kod njega, osim ukoliko se u međuvremenu ne odlučite za izbor drugog lekara.

lekari-strajk-1334652009-150634

Izabrani lekar je doktor medicine ili dkctor medicine specijalista za oblast opšte medicine, odnosno specijalista medicine rada: doktor medicine specijalista pedijatrije; doktor medicine specijalista ginekologije; doktor stomatologije.

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije osigurano lice, odnosno pacijent može imati samo jednog izabranog lekara iz ovih oblasti, a zdravstveni pregled kod drugog lekara može obaviti samo ukoliko je izabrani lekar odsutan po nekom osnovu.

U praksi situacija je nešto bolja za pacijente, pa će tako zdravstveni pregled pacijenta obaviti i drugi lekar, koji vam takođe može napisati i bolovanje, ukoliko pacijent iz opravdanog razloga ne može da stigne u smenu u kojoj radi njegov izabrani lekar. Prema rečima zaposlenih u Domu zdravlja Sremska Mitrovica, takvih slučajeva nema previše, ali ih ipak ima i najčešće se dešavaju zbog smena pacijenata koje se poklapaju sa smenama izabranog lekara, pa iz tog razloga ne stižu na pregled.

Osigurano lice se prilikom prve posete opredeljuje za izabranog lekara na, po pravilu, period od jedne kalendarske godine. Svakako u toku godine imate mogućnost i da promenite izabranog lekara.
Osigurano lice se opredeljuje za izabranog lekara tako što potpisuje obrazac izjave o izboru ili promeni lekara, koja se automatski nakon isteka jedne kalendarske godine produžava, sve dok se ne da izjava o promeni lekara.

Možda Vam se svidi i