Za 4 dana Sava porasla skoro 2 metra

Sremska Mitrovica – Uprkos tome što je početkom nedelje najavljeno blago opadanje nivoa Save kod Sremske Mitrovice, prema najnovijim informacijama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, nivo Save je za samo 4 dana porastao skoro za 2 metra.

U ponedeljak izmeren nivo vodostaja Save kod Sremske Mitrovice iznosio je 349 cm i imao je tedenciju blagog opadanja u narednim danima. Međutim vremenske prilike, tačnije kiša koja je padala i koja još uvek pada uslovile su da nivo Save u posledanja 4 dana konstantno raste. Danas izmereni nivo vodostaja Save iznosi 528 cm.


Sava

Za vikend prema prognozama Hidrometeorološkog zavoda nivo Save će se naći u opadanju i spustiće se do 512 cm, da bi od ponedeljka ponovo blago rastao.

Bez obzira što je nivo reke Save daleko od linija odbrane, podsećanja radi, redovna odbrana od poplava u Sremskoj Mitrovici se uvodi kada nivo vodostaja Save dostigne 650cm, a vanredna odbrana od poplava kada nivo Save dostigne 750cm.

You May Also Like