Sremska Mitrovica – Druga faza radova na rekonstrukciji i sanaciji objekta Doma kulture u Divošu je završena. Prva faza radova koja je obuhvatala sanaciju krova i zamenu stolarije realizovana je u 2014. godini, dok je druga faza radova podrazumevala izradu nove fasade na celom objektu.

“U objekat Doma kulture oko 20 godina nije bilo nikakvih ulaganja, sve do prošle, 2014. godine kada smo uradili kompletnu konstrukciju krova koji je bio u prprilično lošem stanju, tačnije prokišnjavao je”, rekao je Mladen Malešević, predsednik saveta Mesne zajednice Divoš i dodao da su sa izradom fasade završeni svi radovi na spoljašnjosti objekta Doma kulture, a da su u planu za sledeću godinu radovi u unutrašnjosti objekta i njegovo vraćanje u prvobitno stanje”.

„Domovi kulture su ogledalo svakog sela i od velikog značaja kako za mlade, tako i za starije meštane“, kratko je zaključio je Malešević.

12434554_1653040381615571_566773988_n

Ilija Nedić, načelnik Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu rekao je da se ulaganjem u Dom kulture u Divošu nastavlja trend ulaganja u seoske sredine.

„Obnavljanjem domova kulture stvaramo bolje uslove da ti objekti služe svojoj pravoj svrsi, a to je održavanje kulturnih manifestacije“, rekao je Nedić i dodao da u Divošu ima nekoliko udruženja građana koja su veoma aktivna u kulturnom životu sela i da će rekonstruisan objekat Doma kulture doprineti da svoj posao obavljaju što bolje i kvalitetnije.

Za rekonstrukciju krova objekta Doma kulture u Divošu izdvojena su sredstva u visini od oko 480 hijada dinara i ta sredstva su obezbeđena iz samodoprinsa MZ Divoš, dok su sredstva za zamenu stolarija u visini 400 hiljada i za radove na fasadi u iznosu od 500 hiljada dinara oobezbeđena iz budžeta Grada Sremska Mitrovica.

12436028_1653040314948911_333699419_n

Možda Vam se svidi i