Sremska Mitrovica – Iz Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“ najavljuju da će u toku ovogodišnjeg letnjeg raspusta organizovati Letnju školu mladih ljubitelja prirode za školsku decu i studente.

Tokom sedam dana, koliko je predviđeno da Letnja škola traje, učenici i studenti će se upoznati sa rezervatom „Zasavica“, biljnim i životinjskim vrstama koje su tu nastanjene i radom na farmi. Takođe biće organizovana pešačka tura, vožnja brodom, a poslednjeg dana škole i kviz, čiji pobednici će naredne godine imati besplatn boravak u Letnjoj školi.

11

PROGRAM:

NEDELJA: INDIVIDUALNI DOLAZAK I SMEŠTAJ UČESNIKA
(muška i ženska soba sa kupatilom)

PONEDELJAK:
pre podne: UPOZNAVANJE REZERVATA I TERENSKOG RADA
-teorijsko upoznavanje sa rezervatom (geografski položaj, status zaštite, flora i fauna,projekti na unapređenju prirode)
-upoznavanje sa terenskim radom (obuća, odeća, pribor, pravljenje herbarijuma,…)
popodne: razgledanje rezervata sa vode iz broda Umbra

22

UTORAK:
pre podne: LIVADSKE I PAŠNJAČKE ZAJEDNICE na lokalitetu pašnjak Valjevac
-upoznavanje sa florom (uz sakupljanje biljaka za lični herbar) i faunom livada
-mogući ugrožavajući faktori i mere sprečavanja i sanacije
-upoznavanje sa svetom gljiva na livadama
-osnovni elementi preživljavanja na livadi
posle podne: obrada herbarskog materijala i teorijsko upoznavanje sa elementima ekosistema (osnovno o ekosistemu, biosfera, ekološki i abiotički faktori ekološka valenca)

SREDA:
CELODNEVNI BORAVAK I RAD NA FARMI
-upoznavanje starih autohotnih rasa (svinja-mangulica, podolsko goveče i balkanski magarac)
-hranjenje životinja
-muža magarica

33

ČETVRTAK:
pre podne: ŠUMSKI EKOSISTEMI na primeru ŠUMA
VALJEVCA (pešačka tura)
-upoznavanje sa florom (uz sakupljanje biljaka za lični herbar) i faunom u šumi
-stratifikacija u šumi i ekološke niše
-mogući ugrožavajući faktori i mere sanacije negativnog uticaja
-upoznavanje sa svetom gljiva u šumi
-osnovni elementi preživljavanja u šumi
posle podne: obrada herbarskog materijala i teorijsko upoznavanje sa elementima ekosistema (svetlost, voda, edafski i orografski faktori, stratigrafija šuma)

PETAK:
pre podne: UPOZNAJMO ŽIVI SVET TRESETIŠTA na lokalitetu Turske livade
-upoznavanje sa florom (uz sakupljanje biljaka za lični herbar) i faunom
-specifičnost staništa i života u njemu
posle podne: učenje vožnje čamca i kanua

SUBOTA:
pre podne: KVIZ PROVERE ZNANJA
-Pobednik kviza iduće godine dobija besplatan boravak u letnjoj školi
mladih ljubitelja prirode
posle podne: ODLAZAK UČESNIKA

PRIJAVA i sve dodatne informacije:
POKRET GORANA
SREMSKA MITROVICA
tel./fax: 022/614-300
zasavica@zasavica.org.rs
064/644-20-13-Mihajlo

Možda Vam se svidi i