Sremska Mitrovica – U okviru projekta prekogranične saradnje “Stvaranje društva bez otpada” koji realizuje JKP “Komunalije” u saradnji sa komunalnim preduzećem “Unikom” iz hrvatskg grada Osijeka, svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Gradu Sremska Mitrovica obezbeđeni su kontejneri za separaciju otpada.

Radi se o plastičnim kontejnerima za odvajanje pet ambalaže, papira i kartona koji su potpuno identični kontejnerima koji se nalaze na reciklažnim ostrvima u gradu. Ovi kontejneri obezbeđeni su takođe i za ŠOSO “Radivoj Popović”, kao i za Dom učenika. Sve ukupno biće raspoređeno 40 kontejnera.

deca1

“Postavljenje ovih kontejnera je veoma značajno za našu decu, za naš grad, za neku našu budućnost, vrlo je važno da se otpad tretira na pravi način, da se vrši njegova separacij, a da bi to znali neophodno je da edukujemo naše građane, prvenstveno one najmlađe. Separacijom otpada smanjujemo količinu otpada koji se deponuje , a samim ti i zagađenje čovekove sredine”, rekao je Radoslav Jevremović, direktor JKP “Komunalije”.

Tomislav Janković, zamenik gradonačelnika Sremske Mitrovice, prilikom obilaska OŠ „Sveti Sava“ u Sremskoj Mitrovici istakao je da podela kntejnera za separaciju otpada školskim i predškolskim ustanovama dobra prilika da deca shvate ulogu i značaj primarne separacij otpada, koju će kasnije vršiti ne samo u školama nego i kod svojih kuća napominjući da će na taj način manje smeća će biti odvoženo na Regionalnu deponiju Srem- Mačva, pri čemu će se ostvariti i značajne uštede.

deca

Ovu aktivnost JKP „Komunalije“ pored lokalne samouprave podržale su i sve škole i njihov nastavni kadar.

„Mogu da kažem da su se naši učenici već sreli sa terminima ekologija, reciklaža, kompost i slično, kako kroz školske predmete, tako i kroz ekološke radionice koje su u školi realizovane prošle godine. Postavljenje ovih kontejnera za decu je jako bitno, bitno je za podizanje njihove ekološke svesti, oni se na taj način upoznaju sa terminom reciklaža i saznaju da postoji sve veći problem savremenog društva koji s ogleda u nedostatku deponija i sve većoj količini otpada”, rekla je  Snežana Petrović, učiteljica II-3 odeljenja u Osnovnoj školi “Sveti Sava” u Sremskoj Mitrovici.

Projekat prekogranične saradnje „Stvaranje društva bez otpada“ ulazi u svoju završnicu i podela kontejnera je jedna od poslednjih aktivnosti koja se realizuje u okviru njega. Ukupna vrednost projekta je oko 640 hiljada evra.

Možda Vam se svidi i