Preduzetnici koji su u 2015. godini prešli na vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva, treba da dostave Agenciji za privredne registre obaveštenje do 31.12.2015. godine.

timthumb.php

Agencija je obezbedila elektronski servis za predaju obaveštenja o vođenju knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva na svom sajtu.

Preduzetnici koji su izgubili pravo na paušalno oporezivanje, a poslovne knjige odlučili da vode po pravilima dvojnog knjigovodstva kao i oni koji su iz bilo kog razloga prešli sa prostog na dvojno knjigovodstvo, kao i novoosnovani, treba da se prijave putem navedene aplikacije, kako bi bili u mogućnosti da predaju godišnje bilanse kada za to dođe vreme.

Možda Vam se svidi i