U okviru projekta „Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja“, Centar za interaktivnu pedagogiju raspisao je konkurs za podršku realizaciji lokalnih akcija koje su usmerene ka deci, roditeljima, zaposlenima u obrazovanim ustanovama i donosiocima odluka u lokalnim sredinama. Rok za prijavu je 15. januar 2016. godine.

Na konkursu mogu da učestvuju formalna i neformalna udruženja građana koja su učestvovala ili žele da učestvuju u aktivnostima „Mreže prijatelja inkluzivnog obrazovanja“.

centar-za-interaktivu-pedagogiju-jpg_660x330
Izvođenje akcija biće podržano iznosom od 50.000,00 do 100.000,00 dinara, prenosi portal youth.rs.

Akcije treba da imaju za cilj zastupanje prava deteta na kvalitetno i pravedno obrazovanje kroz promociju vrednosti društvene i obrazovne inkluzije; ukazivanje na probleme u školi ili lokalnoj zajednici sa kojima se suočavaju deca koja imaju potrebu za dodatnom podrškom i predlaganje konkretnih rešenja; podsticanje svih aktera na razvijanje inkluzivne klime u školi i pružanje dodatne podrške deci za uspešno uključivanje u nastavne i vannastavne aktivnosti.

U odabiru inicijativa koje će biti finansijski podržane prednost će imati predlozi akcija u kojima se planira uključivanje većeg broja učesnika, akcije koje na najbolji način koriste lokalne potencijale – bilo da su u pitanju materijalni doprinosi, volonterski rad, znanje, iskustvo ili usluge ljudi iz različitih sektora, kao i akcije koje će biti medijski propraćene.

Dodatne informacije o konkursu, kao i formular za prijavu, mogu se pronaći ovde.

Rok za prijavu akcija je 15. januar 2016. godine.

„Mrežu prijatelja inkluzivnog obrazovanja“ pokrenula je Fondacija za otvoreno društvo u saradnji sa CIP – Centrom za interaktivnu pedagogiju i Centrom za obrazovne politike.

Možda Vam se svidi i