Sremska Mitrovica – Prema informacijama iz Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Sremska Mitrovica do posla u našem gradu, regionu i celoj Srbiji najlakše i najbrže ubedljivo dolaze IT stručnjaci (stručnjaci informacionih tehnologija), zatim diplomirani profesori matematike, diplomirani profesori stranih jezika, lekari specijalisti, diplomirani farmaceuti, ali i farmaceutski tehničari.

Ova zanimanja su već neko vreme u deficitu, ali zato vaspitači, medicinske sestre – tehničari i pravnici su zanimanja sa kojima se najteže zaposliti, bar u Sremskoj Mitrovici. Suficit ovih zanimanja je u direktnoj vezi sa radom Srednje medicinske škole „Draginja Nikšić“ i Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare „Sirmijum“ u Sremskoj Mitrovici koje svake godine obrazuju veliki broj radnika navedenih profila. Broj pravnika u Sremskoj Mitrovici prema evidenciji NSZ je u konstantnom porastu, pa je tako pre nekoliko godina na evidenciji bilo 8 diplomiranih pravnika, a sada ih ima više od 80.

posao_1370420838_670x0

 

Prema informacijama Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Sremska Mitrovica u Sremu je u oktobru mesecu registrovano 24.721 nezaposleno lice, od tog broja 12.436 žena (50,31%), 2.935 lica koja su privremeno nseposobna ili nespremna za rad i 1.399 lica kojima miruju prava po Zakonu. U odnosu na septembar beleži se blagi pad nezaposlenosti od 3,09%, kao i pad u odnosu na oktobar prošle godine od 6,00%.

Gledano po opštinama Sremskog okruga najveći broj nazaposlenih ima Sremska Mitrovica i to 6.448, zatim Ruma 5.723, Inđija 3.331, Stara Pazova 3.267 i Šid 3.377. Najmanji broj nezaposlenih lica imaju opštine Irig 1.588 i Pećinci 987.

Od ukupnog broja nezaposlenih u Sremu njih 7.776 prvi put traži zaposlenje, dok su preostala lica bila u radnom odnosu. U toku oktobra meseca je evidentirano 1.629 novoprijavljenih lica.

Najveći broj nezaposlenih na evidenciji NSZ Sremska Mitrovica čeka na zaposlenje od 1 do 2 godine, njih 1.022 muškaraca i 523 žene. Na posao od 3 do 5 godina čeka 1.450 Mitrovčana, dok na posao preko 10 godina čeka njih ukupno 519.

Od starosnih kategorija najbrojnija je ona od 50 do 54 godine života (12,34%) ukupno 798 muškaraca u oktobru mesecu je bilo evidentirano da čeka na zaposlenje, slede kategorije od 55 do 59 godine života sa 769 muškaraca (12,18%) i kategorija od 45 do 49 godine sa 763 (11,60%) muškaraca. Kod žena najbrojniju je kategoriju čine žene od 25 do 29 godine života, u ovoj kategoriji na zaposlenje čeka ukupno 462 žene, zatim kategorija od 45 do 49 godine života u kojoj ima 403 žene.

Najveći broj lica na evidenciji u Sremu ima I stepen stručne spreme (34,13%), potom su lica sa IV stepenom (26,14) i III stepenom stručne spreme (23,85%). Lica sa završenim fakultetom čine 6,11% od ukupnog broja nezaposlenih lica. Kod žena je situacija drugačija jer je najveći broj žena sa završenim I stepenom stručne spreme (32,90%), a udeo sa završenim fakultetom je 7,56%.

U oktobru mesecu u Sremskoj Mitrovici od ukupnog broja nezaposlenih lica njih 1951 je sa I stepenom stručne spreme, sa II stepenom je njih 378, sa III stepenom stručne spreme 1.465, sa IV stepenom 1.788, sa V stepenom 46, sa VI stepenom 330, sa VII-1 stepenom 496, sa VII -2 stepenom 2 i sa VIII stepenom 1 radnik.

Tokom oktobra meseca ove godine registrovano je ukupno 174 prijava za slobodna radna mesta, ali treba imati na umu da se broj odnosi samo na slobodne poslove kod poslodavaca koji su želeli da NSZ, Filijala Sremska Mitrovica posreduje u zapošljavanju.

Sa evidencije nezaposlenih lica u toku oktobra se zaposlilo 1.049 lica, od toga 244 Mitrovčana.

Što se tiče potreba poslodavaca za posebnim znanjima i veštinama i kompetencijama zaposlenih kod planiranog zapošljavanja, mnogo veća potreba je iskazana za prenosivim znanjima i stručnim znanjima u odnosu na šire kompetencije.

Samostalnost, kao i sklonost ka rešavanju problema jesu karakteristike koje poslodavci u velikoj meri očekuju od svojih zaposlenih. Od lica bez škole, odnosno zanimanja najviše se očekuje sklonost ka iznalaženju praktičnih rešenja i samostalnost u radu, od polukvalifikovanih lica očekuje se sklonost ka radu sa stvarima ili proizvodima, od lica sa III stpenom stručne spreme očekuje se da poseduju sklonost ka radu sa ljudima kao i pružanju usluga.

Sklonost ka rešavanju problema, sklonost ka iznalaženju praktičnih rešenja, samostalnost, preciznost, tačnost su karakteristike koje poslodavci očekuju od radnika sa IV stepenom stručne spreme, dok su sklonost ka radu sa ljudima, kreativnost i inovativnost najtraženije karakteristike za lica sa V, VI i VII stepenom stručne spreme.

Poslodavci svakako posebno vrednuju i posedovanje raznih sertifikata i licenci, posedovanje vozačke dozvole, poznavanje rad na računaru i slično.

Možda Vam se svidi i