Sremska Mitrovica – Gradsko veće grada Sremska Mitrovica danas je održalo sednicu i predložilo izmenu i dopunu dnevnog reda 42. sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica zakazane za sredu, 23. decembar i to:

1. Predlog Odluke o pravima u oblasti socijalne zaštit,
2. Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Sremska Mitrovica, Republika Srbija i Grada Polocka, Republika Belorusija,
3. Predlog Odluke o regresiranju troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Sremska Mitrovica,
4. Predlog Odluke o izmenama i dopune Odluke o načinu ostvarivanja prava materijalne pomoći – subvencije učenicima i studentima sa teritorije Grada Sremska Mitrovica,

SEDNICA

5. Program poslovanja javnih preduzeća za 2016. godinu i to:
– JP „Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica“,
– JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica,
– JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica,
– JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica,
– JKP Regionalna deponija „Srem – Mačva“ Sremska Mitrovica,
6. Program poslovanja za 216. godinu Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica,
7. Program rada Skupštine Grada za 2016. godinu,
8. Program razvoja sporta Grada Sremska Mitrovica za 2016/2017. godinu,
9. Program postavljanja manjih montažnih objekata na javnoj površini za 2016. godinu,
10. Lokalni akcioni plan za 2016. godinu.

Možda Vam se svidi i