Sremska Mitrovica – Gradsko veće grada Sremska Mitrovica juče je održalo sednicu i predložilo izmenu i dopunu dnevnog reda 37. sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica zakazane za četvrtak, 30. jul i to:

Odluke o rebalansu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu,

1. Amandmani na predlog odluke o rebalansu budžeta Grada Sremska Mitrovica,
2. Program komasacije za katastarsku opštinu Zasavica,
3. Predlog Odluke o sprovođenju komasacije za katastarsku opštinu Zasavica,
4. Program komasacije za katastarsku opštinu Radenković,
5. Predlog Odluke o sprovođenju komasacije za katastarsku opštinu Radenković,
6. Program razvoja zdravstvene zaštite Grada Sremska Mitrovica za 2015/2016. godinu,
7. Program uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2015. godini,
8. Izmene Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica“ za 2015. godinu,
9. Druge izmene programa poslovanja JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica za 2015. godinu
10. Izmene programa poslovanja za 2015. godinu Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica
11. Izmena i dopuna programa poslovanja i finansijskog plana PU „Pćelica“ za 2015. godinu

Možda Vam se svidi i