Sremska Mitrovica – Gradsko veće grada Sremska Mitrovica juče je održalo sednicu i predložilo izmenu i dopunu dnevnog reda 33. sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica zakazane za petak, 20. februar i to:

1. Predlog programa održavanja parkova, zelenih i rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji grada Aremska Mitrovica u 2015. godini.
2. Predlog programa održavanja lokalnih puteva, ulica, javnih površina, održavanje horizontalne signalizacije, vertikalne signalizacije i zimska služba za 2015. godinu.
3. Predlog programa za održavanje i uređenje gradske plaže za 2015. godinu
4. Predlog programa postavljanja polovnih i drugih objekata na delovima obale i vodnog prostora na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i