Sremska Mitrovica – U 2015. godini grad Sremska Mitrovica zadužiče se ukupno 611.500.000,00 dinara za finansiranje kapitalnih projektata koji su planirani da se realizuju u toku ove godine.

Kapitalni projekti za koje će se raspisati javna nabavka usluge finansijskog kredita su:
-projekat „Izgradnja podvožnjaka na pružnom prelazu u naselju KPD“ u iznosu od 490 miliona dinara;
-projekat „Izgradnja gradskog bazena“ u iznosu od 121,5 miliona dinara.

parking-sremska-mitrovica-mlad-grad

Grad Sremska Mitrovica kako bi isfinansirala realizaciju ovih projekata zadužiće se kod poslovnih banaka pod najpovoljnijim uslovima, s tim da rok otplate neće biti kraći od pet godina, ne računajući period mirovanja.

Sredstva koja će grad da pribavi od banaka koristiće se isključivo namenski za finansiranje dva navedena projekta.

Možda Vam se svidi i