Dežurstva Doma zdravlja

Sremska Mitrovica- U vreme praznika Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće u izmenjenom režimu:

– Treća zdravstvena stanica (Dispanzer na Savi)
1.5.2015. godine od 07:00-14:00 časova
2.5.2015. godine 7:00-14:00 časova

– Telefonsko savetovalište
1.5.2015. godine od 07:00-14:00 časova
2.5.2015. godine 7:00-14:00 časova

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:

– Školski dispanzer
1.5.2015. godine od 07:00-20:00 časova

2.5.2015. godine od 07:00-20:00 časova

U vreme praznika stomatološke usluge pružaće se u Dispanzeru na Savi:

– Stomatološka zdravstvena zaštita
1.5.2015. godine od 07:00-14:00 časova
2.5.2015. godine 7:00-14:00 časova

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pružaće zdravstvene usluge 24 časa za sve dane državnog praznika.

You May Also Like