Sremska Mitrovica – Danas je u Skupštini Grada Sremska Mitrovica održan sastanak predstavnika Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, Centra za socijalni rad u Sremskoj Mitrovici, Gradske uprave za obrazovanje i direktora osnovnih i srednjih škola na području Grada, u vezi stanja bezbednosti u školama i merama za njegovo unapređenje.

Nakon kraćeg statističkog prikaza krivičnih dela, prekršaja i drugih događaja u školama u školskoj 2014/2015. u zonama škola na području Sremske Mitrovice, predstavnici Policijske uprave su istakli prioritete delovanja u narednom periodu, posebno u cilju prevencije i sprečavanja krivičnih dela i prekršaja i podizanja bezbednosti saobraćaja na viši nivo.

DSC_6245

Direktorka Centra za socijalni rad Snežana Stanisavljević je istakla da su u radu sa decom presudni prevencija i timski pristup problematici, dok je načelnica Gradske uprave za obrazovanje Mirjana Pjevac izrazila zadovoljstvo što se u aktivnosti usmerene na podizanje nivoa bezbednosti školske dece i omladine, pored već prisutnih instituta, sve više uključuju i roditelji.

U cilju podizanja bezbednosne kulture učenika, policija će i ove školske godine realizovati edukativne sadržaje i predavanja na teme bezbednog učešća dece u saobraćaju, suzbijanja narkomanije i alkoholizma, maloletničke delinkvencije, trgovine ljudima (decom), vršnjačkog, porodičnog i elektronskog nasilja, kao i zloupotreba društvenih mreža.

DSC_6252

Možda Vam se svidi i