AP Vojvodina: Podrška lokalnom ekonomskom razvoju

Pokrajinska Uprava za kapitalna ulaganja pozvala je danas lokalne samouprave da se odazovu na javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.
Uprava je, takođe, objavila javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda.

Za ove namene, Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedila je ukupno 400 miliona dinara, a konkursi su otvoreni do 13. maja.

konkurs-primer-2

Budžetska podrška lokalnim samoupravama biće data za projekte koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime dodeljujući ukupno 200 miliona dinara preko konkursa u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, navodi se u saopštenju.

Lokalne samouprave mogu da konkurišu za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije, kao i projektovanja industrijskih i radnih zona, poslovnih inkubatora, industrijskih i tehnoloških parkova sa pripadajućim objektima i pratećom infrastrukturom u javnoj svojini.

Za projekte unapređenja i modernizacije infrastrukture koja doprinosi povećanju kvaliteta, efikasnosti i relevantnosti sistema obrazovanja, Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine predvidela je takođe 200 miliona dinara.

Pravo da učestvuju u konkursu, pored lokalnih samouprava, imaju sve ustanove osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, kao i ustanove učeničkog i studentskog standarda.

Novac će biti dodeljen za projekte izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata ustanova obrazovanja, koji bi trebalo da doprinesu boljim uslovima rada, unapređenju postojeće mreže obrazovnih ustanova, obezbeđenju jednakih mogućnosti i dostupnosti za obrazovanje na svim nivoima.

Detaljne informacije o objavljenom konkursima, načinu i rokovima prijave, mogu se pronaći na internet prezentaciji Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs/sr/dokumenta/konkursi .

You May Also Like