Zaustavimo nasilje nad ženama!

Sremska Mitrovica – U četvrtak, 4. decembra sa početkom u 16:00 časova u čitaonici biblioteke „Gligorije Vozarović“ Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici organizuje tribinu povodom „16 dana aktivizma“ – Međunarodne kampanje za borbu protiv nasilja nad ženama.

Na tribini će učestvovati predstavnici Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

25. novembar obeležava se kao Dan borbe protiv nasilja nad ženama sa ciljem da se skrene pažnja i jača svest javnosti o problemima rodno zasnovanog nasilja, tim povodom pokrenuta je svetska kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, koja će trajati do 10.decembra.

Lokalna samouprava ima ustanovljenu mrežu za borbu protiv nasilja i ona je 2005. godine počela zvanično da funkcioniše, u njoj su svi relevantni faktori, centar za socijalni rad predstavnici tužilaštva, pravosuđa, zdravstvenog sistema, obrazovanja i svi oni su spremni da u svakom momentu deluju na svaki prijavljeni slučaj nasilja.

You May Also Like