Zakon o privatizaciji stupio na snagu

Sremska Mitrovica – Juče je na snagu stupio Zakon o privatizaciji koji je skupština Srbije početkom avgusta usvojila, a koji predviđa završetak procesa privatizacije društvenih firmi i rok za transformaciju u privatnu imovinu do 31. decembar 2015. godine.

Jedna od 584 preostalih društvenih firmi u Srbiji koja čeka završetak procesa privatizacije jeste i sremskomitrovačko preduzeće “Putevi”.

“Zakon o privatizaciji koju je stupio na snagu podrazumeva ukidanje restrukturiranje do juna meseca naredne godine u okviru koga bi sva ta preduzeća trebala biti pripremljena za proces privatizacije

“Ono što ja u ovom trenutku mogu da kažem na ovu temu jeste da će grad Sremska Mitrovica aktivno učestvovati u procesu privatizacije preduzeća “Putevi”. Ideja je da sačuvamo “ovo mitrovačko preduzeće i radna mesta svih zaposlenih, ali svakako mora se voditi računa i o ekonomičnosti poslovanja ovog preduzeća”, rekao je gradonačelnik Branislav Nedimović.

Danas je objavljen oglas za prikupljanje inicijalnih ponuda za kupovinu 502 društvene firme u restrukturiranju u Srbiji .

You May Also Like