Poslanici Srbije su usvojili izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji, izmene Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, o matičnim knjigama.
Skupstina-Srbije1
Izmenama Zakona o planiranju i izgradnji ispravljaju se propusti u vezi sa odredbom koja se odnosi na doprinos za uređenje građevinskog zemljišta.

Izmene Zakona o matičnim knjigama će omogućiti potpunu automatizaciju sistema za vođenje tih dokumenata, koji su do sada vođeni isključivo u papirnom obliku u roku od dve godine.

Kada je reč o izmenama Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, njima se omogućava da se ne ruše objekti za koji je pokrenut postupak za upis prava svojine, do pravosnažnog okončanja postupka za upis prava svojine.

Možda Vam se svidi i